VÝCVIK SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ A KONSTELACÍ VNITŘNÍCH OSOB - 2019

Výcvik Systemických Konstelací a konstelací vnitřních osob zahajujeme na jaře 2019, přesný termín bude uveden v programu akcí nejpozději do konce roku 2018.

Ve výcviku je integrováno poznání obsažené v rodinných konstelací podle B. Hellingera s metodami Konstelace vnitřních osob, Individuální systemika, Proces životní integrace a One brain.

Základními metodami výcviku jsou Konstelace vnitřních osob a Rodinné konstelace. To znamená, že všude, kde je to vhodné stavíme do konstelace vždy více než jednu část duše . Obvykle na kauzu nahlížíme z pohledu 3 - 5 vnitřních podosobností klienta.

Výsledkem je vysoce efektivní, esenciální výcvik, který umožňuje jak vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, tak integraci symptomů, traumat a zranění na úrovni osobního systému duše. Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních duše a stupních vědomí s cílem dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle, vztah a vnitřní klid.

 

 


Intenzivní výcvik nabízí předání uceleného systemického poznání o silách a zákonitostech, které působí ve vztazích, rodinách, a v  dalších systémech včetně systému  lidské duše. Umožní Vám porozumět hlubším příčinám nesnází, obnovit porušenou rovnováhu a dosáhnout rozšíření vědomého sebepoznání. Přináší užitek na všech úrovních bytí pro Vás, pro minulé a pro přicházející generace.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

C.G.Jung.

Výcvik systemických konstelací přináší jak základní systemické poznání a osobní růst, tak paralelní odhalování příčin a řešení konkrétních potíží. Výcvik je interaktivní, využívá praktické ukázky, skupinovou dynamiku i efektivní teoretické pasáže. Cílem výcviku je odhalit a zpracovat vazby, síly a rodová a osobní zapletení, která na nás působí a poskytnout zájemcům informace a dovednosti, díky kterým získají hluboký systemický vhled na osobní smysl života, kterým je sebepoznání, osobní růst a integrace všech částí duše.

Poznáte, co je potřeba udělat pro to, abyste se na světě přestali cítit hodnocení nebo dokonce pronásledovaní

Díky práci a podpoře v uzavřené skupině stejně zaměřených lidí, zažijete podporu, hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti a získáte možnost hlubšího poznání a integrace dosažených změn v životě.

"Láska a spokojenost se šíří tak, že si každý ošetří to své a stane se laskavým ke svému okolí."

 


 

V rámci programu se střídají teoretické vstupy, ukázky působení systemických sil a praktické konstelační bloky. Konstelace jsou doplněny výkladem o silách a zákonitostech v nich působících. Každý účastník má v rámci výcviku možnost postavit si 5 vlastních konstelací.

1 část: Rodinné konstelace v kontextu konstelací vnitřních osob.  Původní rodina. Matka a Otec. Sourozenci. Hierarchie vztahů v rodině. Zákonitosti a síly, které působí v systémech, osobní a kolektivní svědomí, Vina a její přijetí. Dětská láska a dětská solidarita. Vděčnost. Úcta. Pokora. Soucit.

2. část: Partnerské konstelace v kontextu konstelací vnitřních osob. Osobní, kolektivní a archetipální aspekty partnerství. Nejčastější příčiny partnerských konfliktů a jejich řešení. Očekávání a potřeby partnerů. Porod. Efektivní rodičovství. Základní potřeby dětí.

3. část: Kontelace vnitřních osob a jejich využití při práci se zraněními a traumaty. Konstelace zdravotní. Konstelace symptomu. Konstelace traumatu.

4. část: Konstelace vnitřních osob a pohyby duše. Integrační (regresní) konstelace zaměřené na integraci mocných částí duše. esencíální konstelace zaměřené na odhalení původní esence a talentů duše.

5. část: Firemní a organizační konstelace. Lektorské dovednosti - práce s klientem a se skupinou. Systemicko - fenomenologický přístup. Duchovní svědomí. Nastavení a přístup terapeuta. Práce s polem. Jak pracovat s kletbami a odváděním "bludných" duší.

 

Rozsah výcviku:  15 dní (80 vzděl. hod.) - 5 víkendových setkání

 

Ukončení výcviku:

Výcvik je ukončen absolvováním všech pěti částí. Absolventi výcviku obdrží certifikát o absolvování s uvedením názvu a počtu hodin výcviku.

 

Popis metodiky akce:

Konstelace přinášejí jak základní informace o zákonitostech a silách, které na nás působí, tak možnost řešení konkrétních potíží. Na semináři pracujeme tak, aby žádoucí změna mohla proběhnout na všech úrovních ve všech časech a prostorech. Cílem je poskytnout všem zájemcům možnost změny rodinných a rodových zapletení, nevědomých vzorců a nefunkčních programů, a tak umožnit harmonizaci jejich osobních nebo vztahových problémů.

Seminář proběhne v bezpečném prostoru Meditačního centra Ordějov, který významně podporuje průběh změn a integraci nově osvojeného stavu vědomí.   

V okamžiku, kdy se uvolníte z rodových a historických zapletení, ocitnete se namístě, kam proudí životní energie a síla. Vaše duše pak může konečně začít realizovat své další individuální poslání, se kterým přišla na svět. Posun, který duše v takovém okamžiku učiní, nazýváme pohybem duše. Může se jednat o velké životní změny, stejně jako o pohyb na úrovni změny úhlu pohledu na sebe a na svět a na roli, kterou zde máme.

 

Komu je výcvik určen:

Výcvik je určen všem lidem, kteří mají zájem lépe poznat, pochopit a přijmout sami sebe. Je koncipován tak, aby si každý absolvent osvojil hlavní vědomosti a dovednosti, jak nahlížet, přijímat a integrovat všechny skryté části své duše, stejně jako řády lásky působící v mezilidských vztazích a lidských životech.

Naučíte se, jak vést rodinné konstelace a pracovat s klienty, aby vaše pomoc pro ně byla skutečným přínosem.

Odborným pracovníkům výcvik umožní vidět hlubší příčiny nesnází jejich klientů, nalézat východiska a obnovovat porušenou rovnováhu. Všem účastníkům pak poznat a vědomě přijmout základní síly a zákonitosti, které bezprostředně ovlivňují jejich každodenní životy.

 

PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK

 


Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


Konstelace vnitřních osob - článek lektora o nové metodě systemických konstelací


Článek lektora o metodě rodinných konstelací


Čeněk Rosecký: Na našej ceste k ľudskej dospelosti (rozhovor pto časopis Vitalita)


 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký

Čeněk je zakladatel společnosti Tvořivá škola ( www.tvorivaskola.cz ) a Meditačního Centra Ordějov ( www.ordejov.cz ). Čeněk přednáší, lektoruje, působí jako terapeut, systemický kouč, vede výcviky systemických konstelací a konstelací vnitřních osob. Je expertem v oblasti systemických konstelací, které působí ve všech oblastech života. Je autorem programu Konstelace vnitřních osob, který je syntézou systemických konstelací B. Hellingera a Individuální systemiky A. Wittemanna.

Čeňkova organizace Tvořivá škola je jednou z nejúspěšnějších firem v oblasti vzdělávání učitelů a proškolila neuvěřitelných 40000 učitelů. Úspěšně zrealizovala čtyři celostátní projekty ESF zaměřené na rozvoj výuky dětí na ZŠ v souladu s jejich přirozenými potřebami a na osobností růst učitelů. Jeho prezenčními kurzy Systemické pedagogiky prošlo více než 2000 učitelů. Podařilo se mu zvednou vlnu zájmu o systemickou pedagogiku, která významně přispívá k rozvoji sebeúcty učitelů, ale především ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

V současnosti se Čeněk společně s jeho ženou Radhou věnují práci v Meditačním centru Ordějov v Bílých Karpatech, kde vedou kurzy, výcviky a individuální sezení zaměřené na sebepoznání, osobní růst  a rozvoj vědomí. Mají spolu 4 děti.

Vystudoval PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě. Prošel výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák), Výcvikem Vědomé mužské síly a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 8 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím.
 
Čeněk Nabízí možnost uvidět a pochopit co skrývá lidská duše, jaké skryté vnitřní části a zákonitosti na nás působí a určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuje rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji. Vděčnost, pokoru, soucit, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úctu) považuje za základní předpoklady spokojeného a smysluplného lidského života.

 

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738