Školní systemické konstelace

Školní systemické konstelace

Máte potíže s výchovou a vzděláváním dětí nebo žáků? Valí se na Vás úkoly a Vy nevíte, kde vzít čas a energii na jejich řešení? Moderní zážitková metoda systemických konstelací umožňuje uvidět skutečné příčiny potíží jednotlivců i týmů. Dává příležitost nalézt jejich efektivní řešení a obnovit porušenou rovnováhu.

 

 

Systemické školní konstelace slouží především učitelům základních a středních škol, ale velmi přínosné jsou také pro rodiče. Zaměřují se na základní síly a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na chování dětí – žáků. Umožňují nám poznat, co skutečně určuje mezilidské vztahy v systémech, jako jsou rodina, třída a škola. Díky nim můžeme poznat a pochopit, co je potřeba udělat pro to, aby se všichni členové systému cítili bezpečně a spokojeně. Prostřednictvím vlastní konstelace se může každý podívat na příčiny svých konkrétních potíží.

Co je při vzdělávání a výchově úkolem učitele a co přísluší rodičům? Jak dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu mezi učitelem a rodiči? Požadavky na učitele ze strany společnosti – a často také ze strany rodičů – stále rostou. Pravomocí a nástrojů, které mají učitelé k dispozici, přitom spíše ubývá. Podstatné je, aby učitelé ve spolupráci s rodiči vytvořili, pokud možno, co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a školní práci dětí.

Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jaké základní vlivy působí na učitele, žáky a rodiče, a co určuje jejich základní nároky a potřeby. Hlubší pochopení souvislostí přináší uvolnění, potřebný nadhled a možnost dosažení trvalého pocitu zakotvení a uspokojení. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině.

Základní témata semináře:

- rodinné a školní normy
- postavení a přístup učitele
- učitelé, rodiče a děti
- původní a nová rodina
- syndrom vyhoření

 

Cíle semináře:

1. Seznámení s metodou systemických konstelací. Předání informací o systémových souvislostech a zákonitostech ve vztazích mezi rodiči, dětmi, učiteli a školou.
2. Práce s typickými modelovými situacemi na škole, a to v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších problémů.
3. Změna "nezdravých" postojů a aktivní ochrana před vyhořením. Práce s vlastními tématy účastníků.

 
Nabídku termínů otevřených seminářů naleznete v Programu.
Akci si rovněž můžete objednat na školu pro celou sborovnu.
Kurz Školní systemické konstelace má akreditaci MŠMT č.j.: 47 650/2012 - 25 - 586

 

 

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79radha(a)ordejov.cz773 623 366