Obchodní podmínky

Platební podmínky, podmínky účasti a souhlas se zpracováním osobních údajů (účastnická dohoda)

1. Vzdělávací programy pořádané v prostorách MC Ordějov se hradí formou zálohy na účet a doplatku na místě. (Na vybrané akce není záloha požadována.) Pokud je akce se zálohou, je přihláška platná a místo rezervováno vždy až po odeslání on-line přihlášky a úhradě zálohy. o pořadí přihlášených rozhoduje okamžik připsání zálohy na náš účet.

Podklady k platbě zálohy Vám přijdou e-mailem automaticky po odeslání přihlášky spolu s potvrzením o přijetí přihlášky.

Vzdělávací programy pořádané na jiných místech v ČR se hradí v hotovosti na místě. Na těchto akcích není záloha požadována.

2. Storno podmínky: Při odhlášení se do 30 dnů před zahájením akce je zaplacená záloha vrácena v plné výši přijaté platby. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 100% zálohy. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.


3. Účastník je v průběhu celé akce odpovědný sám za sebe, své zdraví a své věci. Lektor ani žádná jiná osoba není zodpovědná za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.

4. Pro účastníky, kteří v měli minulosti psychické potíže, mohou být některé programy emocionálně náročné. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.

5. Prosíme, aby všichni účastníci informovali personál o svých závažných minulých psychických problémech, infekčních chorobách, užívání drog nebo aktuálním zdravotním stavu. V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

6. Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat daná zdravotní a hygienická pravidla ve všech prostorách vzdělávacího místa.

7. V průběhu vzdělávacích akcí platí zákaz užívání alkoholu a omamných látek.

8. Účastníci mladší 18-ti let musí mít  k účasti na programu písemný souhlas rodičů nebo opatrovníka.

9. Účastník, který má zájem publikovat jakékoliv informace o programech MC Ordějov, se zavazuje, že toto vykoná pouze po písemné autorizací textů ze strany MC Ordějov.


10. Lektor má právo ukončit účastníkovu účast na akci. V tomto případě bude poplatek za seminář vrácen. Účastník může akci kdykoliv opustit. V tomto případě se kurzovné nevrací.

11. Pokyny lektora v rámci programu jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení.


12. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mnou vyplněných osobních údajů a jejich zařazením do databáze MC Ordějov. Organizace Tvořivá škola, o.s., která databázi spravuje, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů č.reg.: 00013059/001 ze dne 22.11.2001 a zavazuje se, že uvedené údaje neposkytne třetím osobám a bude je používat pouze pro účely předávání dalších informací souvisejících se vzdělávacími programy centra. Pokud tyto informace nechcete dostávat, napište to do poznámky ve své přihlášce. Z odběru informací se můžete také kdykoliv odhlásit.

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79radha(a)ordejov.cz773 623 366