LOTOSOVÝ POROD - cyklus seminářů

LOTOSOVÝ POROD - cyklus seminářů

Lotosový porod je přirozený způsob, kterým je možné přivést na svět silné a zdravé miminko. Na zážitkovém semináři pro rodiče se podíváme na to, jak lze projít lotosovým porodem. Ukážeme si, co tato volba obnáší, a také, co všechno nám a především našemu dítěti přináší. S pomocí systemických technik a konstelací si ukážeme, jak se cítí dítě a matka při odstřižení a při neodstřižení pupečníku.

LOTOSOVÝ POROD je rovněž název cyklu vzdělávacích programů zaměřených na oblast vědomého rodičovství, početí, porod, využití placenty a systemická hlediska výchovy dětí.

 

LOTOSOVÝ POROD bez přestřižení pupečníku - seminář

Lotosový porod je odvěký přirozený fyziologický postup, při kterém po porodu nedojde k odstřižení pupečníku a placenta zůstává s dítětem, dokud se sama neoddělí. Dojde tak k přenosu skutečně všech potřebných látek, informací a životních energií. Zabrání se možnému poškození plic a mozku způsobenému nedostatkem kyslíku a také vzniku traumatu z předčasného oddělení placenty. Plod dozraje. Je silný a zdravý.

Během celého těhotenství je placenta zodpovědná za zásobování a ochranu orgánů dítěte. Produkuje významné hormony, látky imunitního systému, chrání před mnoha škodlivinami. Je nedílnou součástí vývoje dítěte. Během těhotenství a porodu plní a podporuje funkce orgánů dítěte, dokud nejsou připraveny samy životní funkce zcela převzít. Je na nás, zda budeme placentu ignorovat jako něco nečistého nebo ji dokážeme přijmout a láskyplně akceptovat. Jedinečné vlastnosti placenty lze rovněž „zakonzervovat“ a využívat i po porodu.

„Musíme se znovu naučit, jaký může porod být, když jej neovlivňují žádné kulturní souvislosti. Potřebujeme nějakou základnu, od které bychom se neměli příliš vzdálit. Lotosový porod je právě takovou základnou." Michel Odent

 

VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ a spokojené dítě - seminář

Zážitkový seminář  o vědomém početí, těhotenství a rodičovství je určen pro rodiče. Na semináři se společně díváme, jak hluboce naše nastavení a přístup ovlivňují život naší rodiny. Ukazujeme si, jak je možné společně s dítětem dosahovat každodenního prožitku radosti, jednoty a harmonie. Na semináři pracujeme také dalšími systemiáckými a konstelačními metodami, které nám ukazují hlavní vlivy působící na nás i naše děti při porodu a rovněž způsob, jak přistupovat k dětem, abychom jim ani sobě zbytečně neublížili.

Jak jsme zplozeni, jak probíhá těhotenství, a jak vstupujeme na svět, ovlivňuje celý náš život mnohem více, než si většina lidí myslí. Kvalita života, mezilidské vztahy, realizace osobního poslání, to vše je silně ovlivněno právě těmito okamžiky. Jako miminka v děloze jsme naprogramováni dávat i přijímat lásku a být bezpodmínečně milováni svými rodiči. První zážitek spojený s porodem se otiskne do naší mysli jako prvotní obraz života. Tato představa následně udává, jak se budeme v tomto životě cítit a jaké lidi k sobě budeme přitahovat. Pokud se rodíme v bolestech, oddělí nás od matky a nevhodně s námi zachází, nebudeme se nejspíš cítit nejlépe. Přesně to, co před, při a v prvních dnech po narození prožijeme, si odnášíme do života jako standard našeho bytí.

 

SÍLA PLACENTY – homeopatika pro maminku i miminko - seminář

Zážitkový seminář nejen pro rodiče věnovaný placentě a jejím ohromujícím léčivým možnostem. Placenta je pro každého člověka zdrojem síly, zdraví a lásky. Navíc z vlastní placenty může být vyrobeno homeopatické léčivo – auto-nosoda z placenty – nejen pro miminko, ale i pro rodiče. Naši předkové placentě věnovali pozornost mnoha způsoby, zatímco dnes se většinou bezmyšlenkovitě likviduje.

Kolem placenty se odvíjí četné legendy, které v ní vidí prastarý lidový léčitelský prostředek (prášek z placenty, esence z placenty). Mnohé přírodní národy jí dodnes jako lék používají. Existovaly a existují také různé zvyky a rituály, jak uctěním placenty přispět ke šťastnému a spokojenému životu dítěte a rodičů.
Během celého těhotenství je placenta zodpovědná za zásobování, ochranu a funkci orgánů dítěte. Produkuje významné hormony, látky imunitního systému, chrání před mnoha škodlivinami. V Evropě bylo možné až do konce 19. století koupit prášek z placenty v lékárnách. S auto-nosodou z placenty získáte jedinečný, zcela individuální homeopatický všelék.

Kromě možností správného využití placenty na semináři poznáte a prožijete, jaký vliv má celkové nastavení rodičů na sílu a zdraví dítěte a jak vytvořit zdravé a výživné prostředí pro děti i rodiče.

"Placenta je strom našeho života. A pupečník nám jako bájný had z ráje přináší jablko poznání. Nekonečnou moudrost a sílu vesmíru. Hluboké a trvalé vědomí, že jsme jeho nedílnou součástí, bezpodmínečně milovanými bytostmi, jejichž podstatou je láska."   

Radha a Čeněk

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79radha(a)ordejov.cz773 623 366