Historie dvora a mlýna Ordějov

Původní dvůr Ordějov stál na bánovském katastru asi 1 km jižně od silnice Bánov - Bystřice pod Lopeníkem, v údolí potoka Bystřičky na trati Skalky.

Podle objevů Josefa Klvani z r. 1886 se v těchto místech v období 500 - 100 let před n.l. rozprostíralo keltské hradisko s mohutnými valy. Později tu pravděpodobně existovala vesnice, za jejíž pozůstatek se pokládá právě dvůr Ordějov a ordějovský mlýn s konírnou, prvně připomínaný r. 1513. V písemných pramenech však vesnice uváděna není, stávala údajně asi na pravém břehu Bystřičky.

Dvůr Ordějov patřil k obci Bánov a měl číslo popisné 80. Jeho výměra činila 114 ha a stejně jako dvůr v Bánově (347, 50 ha) byl součástí Pálffyho velkostatku, přičemž oba měli pronajaty bratři Mayové. Za pozemkové reformy v r. 1923 vznikl z Ordějova zbytkový statek o výměře 37, 50 ha, podobně jako ze dvora v Bánově (157, 50 ha) přidělený do správy Syndikátu řepařů v Hodoníně. Od něho dvůr Ordějov pronajali postupně až do roku 1945 nájemci Minář, Silák, Běhal a Sobotka. Po dvou posledně jmenovaných, kteří odešli do pohraničí, zde až do nástupu ,,socializace zemědělství" hospodařili František Jankůj, čp. 201, Jan Paníček, čp. 445. a Rudolf Vystrčil, čp. 338, všichni z Bánova.

V době socialistického hospodaření tu působilo JZD Bystřice pod Lopeníkem a později sloučené JZD Bánov (obce Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Suchá Loz). Spojením družstev význam Ordějova poklesl, sloužil převážně jako sklady, provoz zde byl minimální. Dvůr postupně chátral, protože nebyl udržován.

Definitivní konec dvora je spojen s vybudováním vodní nádrže Ordějov. V důsledku špatného hospodaření a nerespektování režimu přečerpání vody z chráněného prostoru došlo k protržení hráze a zatopení celého objektu. Vzhledem k následnému havarijnímu stavu byl dvůr v roce 1986 zbourán. Dnes po něm není ani památky.

 

Jinak je tomu ovšem s původním mlýnem a konírnou. Ty zústaly zachovány a až do roku 1989 zde hospodařilo několik rodin. V roce 1989 koupila bývalý mlýn a konírnu Baťova zlínská nemocnice, aby zde vybudovala rekreační zařízení pro své zaměstnance. Vzhledem k mínusovému hospodaření nemocnice převzal v roce 2010 středisko do správy Zlínský kraj, který se rozhodl vzhledem k vysokým nákladům na provoz a údržbu středisko v roce 2011 prodat.

 

Po mnoha letech práce a několika letech hledání vhodného objektu pro vzdělávací centrum v celé ČR jsme se na setkání lektorů Tvořivé školy, pořádaném shodou okolností právě ve středisku Ordějov, dozvěděli o skutečnosti, že je Ordějovský mlýn a konírna na prodej. Neváhali jsme a začali psát novou historii prastarého sídelního místa Ordějov. 

 

Toto místo vytvořilo mnoho lidí před námi. Žít a pracovat zde můžeme jen díky jim.

Děkujeme za tuto příležitost.

 

 

 

 

 


 

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79radha(a)ordejov.cz773 623 366