Rosecký Čeněk

Rosecký Čeněk

Věnuji se osobnímu rozvoji dospělých a vzdělávání učitelů. S lidmi pracuji 15 let. Z vlastní cesty vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik času a práce je zapotřebí k jejich rozpuštění. Nabízím pouze své osobní zkušenosti - poznání hlavních zdrojů životní síly a možných cest k nim.


 

Založil jsem vzdělávací agenturu Tvořivá škola ( www.tvorivaskola.cz ) a Meditační Centrum Ordějov ( www.ordejov.cz ). Přednáším, lektoruji, působím jako terapeut, systemický kouč, vedu výcviky systemických konstelací a konstelací vnitřních osob. Věnuji se primárně oblasti systemických konstelací, které působí ve všech oblastech života. Jsem autorem techniky Konstelace vnitřních osob, která je syntézou systemických konstelací B. Hellingera, Individuální systemiky A. Wittemanna a Procesu životní integrc W.Nellesse.

Vystudoval jsem PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě. Prošel jsem výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák), Výcvikem Vědomé mužské síly a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 9 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím.

Tvořivá škola je jednou z nejúspěšnějších a nejdéle působích (od roku 1995) oraganizací v oblasti vzdělávání učitelů a proškolila již více než 40000 učitelů. Úspěšně jsme zrealizovali čtyři celostátní projekty ESF zaměřené na rozvoj výuky dětí na ZŠ v souladu s jejich přirozenými potřebami a na osobností růst učitelů. Mými prezenčními kurzy Systemické pedagogiky prošlo více než 2000 učitelů. Myslím, že se nám daří pozvedat zájem o systemickou pedagogiku, která významně přispívá k rozvoji vzájemné úcty mezi učiteli, žáky a rodiči žáků, ale především ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

V současnosti se Čeněk věnuje práci v Meditačním centru Ordějov a provozuje soukromou poradnu v rámci kanceláře Tvořivé školy v Neslovicích u Brna, kde nabízí ndividuální sezení a formou osobních konstelcí nabízím možnost sebepoznání, osobní růst  a rozvoj vědomí.

 
Z vlastní zkušenosti vím, jak mohou být mezilidské vztajhy složitým a těžko řešitelným problémem. Nabízím příležitost uvidět a pochopit, co je toho skyrtou příčinou i mžnost jíd dál k tajemstvím, která skrývá lidská duše - jaké skryté vnitřní části a zákonitosti na nás působí a určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji. Vděčnost, pokoru, soucit, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úctu) považuji za základní předpoklady spokojeného lidského života.

Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


Rozhovor s Radhou a Čeňkem pro časopis MAITREA naleznete zde: Rozhovor PRO MAGAZÍN MAITREA

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
13 VÝCVIK SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ a KONSTELACÍ VNITŘNÍCH OSOB - 2019 Velkopolský mlýn, Náměšť nad Oslavou

Nabízím Vám esenciální Výcvik systemických konstelací rozvinutý o jedinečné techniky Konstelací vnitřních osob a karmických konstelací.

Ve výcviku je integrováno poznání obsažené v klasických systemických konstelací podle B. Hellingera s metodami, Individuální systemika (a. Wittemann), Proces životní integrace (W. Nelles), Archetipálních konstelací (V. Franče) , Konstelace vnitřních osob vč. karmických konstelcí (Č. Rosecký).

Výsledkem je jedinečný komplexní výcvik, který umožňuje poznání systemických zákonů a zároveň ošetření systémů účastníků - vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, integraci symptomů, traumat a zranění na úrovni duše, a to včetně karmických zapletení.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních duše a stupních vědomí s cílem sebepoznání a sebepřijetí. Tj. dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle, vztah a vnitřní klid.

Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.


Intenzivní roční výcvik nabízí předání uceleného systemického poznání o silách a zákonitostech, které působí ve vztazích, rodinách, a v dalších systémech včetně systému lidské duše. Umožní Vám porozumět hlubším příčinám nesnází, obnovit porušenou rovnováhu a dosáhnout rozšíření vědomého sebepoznání. Přináší užitek na všech úrovních bytí pro Vás, pro minulé a pro přicházející generace.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

C.G.Jung.

09 KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB A RODINNÉ KONSTELACE - Praha Ateliér Psychologie radosti - Přemyslovská 29, Praha 3

Seminář je zaměřený na práci novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, systemických konstelací B. Hellingera, konstelací traumatu a příběhů duše (karmických konstelací).

Záměrem konstelace může být rovněž transformace vztahových, psychických, zdravotích, pracovních, finančních a dalších problémů vždy ale z pohledu více částí duše. Jedna konstelace vnitřních osob tak může vydat za 3-4 klasické konstelace a výrazně posílit udržitelnost nově dosaženého stavu psýché.

Navíc technika přináší setkání s duší - odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních podosobností, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme. Odhalení jejich vztahů, vůle, zapletení i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Ale také jejich příběhů, které si přinášejí z minulosti. Cesta, která směřuje od strachu, vnitřní roztříštěnosti a boje jednotlivých podosobností o moc k prožitku vzájemnosti, hluboké sounáležitosti a odhalení jejich původních životních hodnot a schopností.

Poznáním a zvědoměním postojů vnitřních osob se automaticky mění vnitřní nastavení člověka a tím také jeho existenční pocity, emoční reakce a vztahy s druhými lidmi. Je to šance začít žít nový život v sounáležitosti, spokojenosti a rovnováze.

08 KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB A RODINNÉ KONSTELACE - Brno Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, Brno

Seminář je zaměřený na práci novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, systemických konstelací B. Hellingera, konstelací traumatu a příběhů duše (karmických konstelací).

Záměrem konstelace může být rovněž transformace vztahových, psychických, zdravotích, pracovních, finančních a dalších problémů vždy ale z pohledu více částí duše. Jedna konstelace vnitřních osob tak může vydat za 3-4 klasické konstelace a výrazně posílit udržitelnost nově dosaženého stavu psýché.

Navíc technika přináší setkání s duší - odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních podosobností, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme. Odhalení jejich vztahů, vůle, zapletení i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Ale také jejich příběhů, které si přinášejí z minulosti. Cesta, která směřuje od strachu, vnitřní roztříštěnosti a boje jednotlivých podosobností o moc k prožitku vzájemnosti, hluboké sounáležitosti a odhalení jejich původních životních hodnot a schopností.

12 VEČERNÍ KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB - Neslovice (u Brna) Hlavní 9, NESLOVICE, 664 91

Večerní konstelační seminář na novém místě. Společně se můžeme podívat, co se odehrává v naší duši. Odhaluje jednotlivé aspekty (vnitřní podobnosti), které v duši působí, jejich postoje a příběhy a umožňuje nám je pochopit, přijmout a rozpouštět jejich reaktivní vrstvy. Tak se postupně dostáváme hlouběji až ke své podstatě.

Konstelace umožňují řešit rodinné, partnerské, pracovní nebo jiné životní nesnáze. Uvidět a pochopit hlubší příčiny potíží, nalézt východisko a obnovit porušenou životní rovnováhu. Výsledkem je hluboký pocit naplnění, vnitřního klidu a spokojenosti.

Na semináři je možné postavit si konstelci vnitřních osob, rodinnou, pracovní, finanční nebo zdravotní konstelaci.

„Životem můžete plynout jako řeka. A můžete být také jako řeka, jež se vlila do moře.“

15 DECH ŽIVOTA MC Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79

Dech Života kombinuje moderní západní přístupy bodyterapie s pradávnou indickou meditační technikou čakrového dýchání. Je silnou a účinnou technikou, která rozpouští vědomé i nevědomé překážky, které brání proudění energie. Přináší možnost prožít sama sebe jako to, co skutečně jste, a tím vnáší do života kvality jako je síla, spokojenost, vnitřní klid a radost.

Tento seminář Dech života je zaměřený na spojení s esencí - původní podstatou duše. Velmi jemnou a láskyplnou silou bezpodmínečné lásky, která se skrývá uvnitř každého člověka a čeká na své znovuobjevení.

14 KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB A RODINNÉ KONSTELACE_UH Centrum Babočka, Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 1232

Seminář je zaměřený na práci novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, systemických konstelací B. Hellingera, konstelací traumatu a příběhů duše (karmických konstelací).

Záměrem konstelace může být rovněž transformace vztahových, psychických, zdravotích, pracovních, finančních a dalších problémů vždy ale z pohledu více částí duše. Jedna konstelace vnitřních osob tak může vydat za 3-4 klasické konstelace a výrazně posílit udržitelnost nově dosaženého stavu psýché.

Navíc technika přináší setkání s duší - odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních podosobností, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme. Odhalení jejich vztahů, vůle, zapletení i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Ale také jejich příběhů, které si přinášejí z minulosti. Cesta, která směřuje od strachu, vnitřní roztříštěnosti a boje jednotlivých podosobností o moc k prožitku vzájemnosti, hluboké sounáležitosti a odhalení jejich původních životních hodnot a schopností.

Poznáním a zvědoměním postojů vnitřních osob se automaticky mění vnitřní nastavení člověka a tím také jeho existenční pocity, emoční reakce a vztahy s druhými lidmi. Je to šance začít žít nový život v sounáležitosti, spokojenosti a rovnováze.

17 VÍKENDOVÉ KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB Centrum Velkopolský mlýn, Velké Pole 326, Náměšť nad Oslavou

Cílem semináře je odhlaení a transformace jejich příběhů (rodinných, rodových nebo karmických) a znich plynoucích blokací. Navrácení jejich místa v systému duše a znovuobjevení jejich sounáležitosti s ostatními částmi a obnovení jejich esenciálního postoje, tj. kvality jednoznačnosti, síly a lásky. Esence každé vnitřní osoby říká „ano“ sobě, lidem, světu a životu, a to zcela jedinečným, nezatíženým a naplňujícím postojem, aniž by přišla o všechny poznatky a zkušenosti z let utrpení. Výsledkem je harmonická symbióza velkých životních hodnot a jejich samozřejmá realizace v životě.

Pracovat budeme novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, nových konstelací B. Hellingera, konstelací traumatu a příběhů duše (karmických konstelací).

Záměrem konstelace může být rovněž transformace vztahových, psychických, zdravotích, pracovních, finančních a dalších problémů vždy ale z pohledu více částí duše. Jedna konstelace vnitřních osob tak může vydat za 3-4 klasické konstelace a výrazně posílit udržitelnost nově dosaženého stavu psýché.

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738