Rosecký Čeněk

Rosecký Čeněk

Věnuji se osobnímu rozvoji dospělých a vzdělávání učitelů. S lidmi pracuji 15 let. Z vlastní cesty vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik času a práce je zapotřebí k jejich rozpuštění. Nabízím pouze své osobní zkušenosti - poznání hlavních zdrojů životní síly a možných cest k nim.


 

Vystudoval jsem PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě a v roce 2001 založil akreditovanou vzdělávací instituci Tvořivá škola, která od roku 1995 pořádá kurzy pro učitele po celé ČR. Časem jsem poznal, že učitelé, stejně jako každý člověk, potřebují ke spokojenosti kromě rozvoje logického myšlení také rozvoj osobnostní - živontí sílu, nadhled, sebeúctu a poznání, kdo a proč vlastně jsou. Prošel jsem výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák) a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 6 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím.

Pracuji jako lektor systemických konstelací, čakrového dýchání, sitter, rodinný poradce a systemický kouč. Mám 5 dětí. S mojí paní žijeme a pracujem v MC Ordějov, které jsme založili v Bílých Karpatech.

Nabízím možnost uvidět a pochopit skryté zákonitosti, které určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé sily, které řídí naše životy a brání nám v dalším rozvoji. Poznání systemického řádu (moudrost), jeho přijetí (pokoru) a vděčnost za něj považuji za základní předpoklady spokojeného a smysluplného života.

Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


Rozhovor s Radhou a Čeňkem pro časopis MAITREA naleznete zde: Rozhovor PRO MAGAZÍN MAITREA

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
03 VÝCVIK SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ a KONSTELACÍ VNITŘNÍCH OSOB - 2019 Business Coaching College, s.r.o. Karloveské rameno 3498/6 841 04 Bratislava

Nabízíme Vám esenciální Výcvik systemických konstelací rozvinutý o problematiku Konstelací vnitřních osob.

Ve výcviku je integrováno poznání obsažené v klasických systemických konstelací podle B. Hellingera s metodami, Individuální systemika (a. Wittemann), Proces životní integrace (W. Nelles) a Konstelace vnitřních osob (Č. Rosecký).

Výsledkem je efektivní, esenciální výcvik, který umožňuje jak vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, tak integraci symptomů, traumat a zranění na úrovni duše, a to včetně zranění a zapletení karmických.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních duše a stupních vědomí s cílem sebepoznání a sebpřijetí. Tj. dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle, vztah a vnitřní klid.

Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.


Intenzivní výcvik nabízí předání uceleného systemického poznání o silách a zákonitostech, které působí ve vztazích, rodinách, a v dalších systémech včetně systému lidské duše. Umožní Vám porozumět hlubším příčinám nesnází, obnovit porušenou rovnováhu a dosáhnout rozšíření vědomého sebepoznání. Přináší užitek na všech úrovních bytí pro Vás, pro minulé a pro přicházející generace.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

C.G.Jung.

09 KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB A RODINNÉ KONSTELACE - Praha Ateliér Psychologie radosti - Přemyslovská 29, Praha 3

Seminář je zaměřený na práci novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, systemických konstelací B. Hellingera a regresní terapie.

Záměrem konstelace může být rovněž zpracování vztahových, psychických, zdravotích, pracovních, finančních a dalších problémů vždy ale z pohledu více částí duše. Jedna konstelace vnitřních osob tak vydá za 3-4 klasické konstelace a výrazně posiluje udržitelnost nově dosaženého stavu psýché.

Navíc technika přináší setkání s duší - odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních podosobností, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme. Odhalení jejich vztahů, vůle, zapletení i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Ale také jejich příběhů, které si přinášejí z minulosti. Cesta, která směřuje od strachu, vnitřní roztříštěnosti a boje jednotlivých podosobností o moc k prožitku vzájemnosti, hluboké sounáležitosti a odhalení jejich původních životních hodnot a schopností.

Poznáním a zvědoměním postojů vnitřních osob se automaticky mění vnitřní nastavení člověka a tím také jeho existenční pocity, emoční reakce a vztahy s druhými lidmi. Je to šance začít žít nový život v sounáležitosti, spokojenosti a rovnováze.

10 VÍKENDOVÉ KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB (akce nejen pro absolventy výcviků) MC Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79

Víkend je zaměřený na práci novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, systemických konstelací B. Hellingera a regresní terapie.

Technika umožňuje setkání s duší - odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních podosobností, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme. Odhalení jejich vztahů, vůle, zapletení i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Ale také jejich příběhů, které si přinášejí z minulosti. Cesta, která směřuje od strachu, vnitřní roztříštěnosti a boje jednotlivých podosobností o moc k prořitku vzájemnosti, hluboké sounáležitosti a odhlaení jejich původních životních hodnot a schopností.

Dává odpověď na otázku, proč se tolik lidí, i přes usilovnou práci na sobě, není schopno posunout do udržitelné pozice spokojeného člověka žijícího v souladu se světem, s druhými lidimi a sám se sebou.

Poznáním a zvědoměním vnitřních osob se automaticky mění vnitřní nastavení člověka a tím také jeho existenční pocity, emoční reakce a vztahy s druhými lidmi. Je to šance začít žít nový život v sounáležitosti, spokojenosti a rovnováze.

08 KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB A RODINNÉ KONSTELACE - Brno Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, Brno

Přinášíme Vám seminář, s jehož pomocí můžeme nahlédnout na to, co se odehrává v naší duši. Odhaluje jednotlivé aspekty (vnitřní podobnosti), které v duši působí, jejich postoje a příběhy a umožňuje nám je pochopit, přijmout a rozpouštět jejich reaktivní vrstvy. Tak se postupně dostáváme hlouběji až k samotné esenci naší duše.

Konstelace umožňují řešit rodinné, partnerské, pracovní nebo jiné životní nesnáze. Uvidět a pochopit hlubší příčiny potíží, nalézt východisko a obnovit porušenou životní rovnováhu. Výsledkem je hluboký pocit naplnění, vnitřního klidu a spokojenosti.

Na semináři je možné postavit si konstelci vnitřních osob, rodinnou, pracovní, finanční nebo zdravotní konstelaci.

„Životem můžete plynout jako řeka. A můžete být také jako řeka, jež se vlila do moře.“

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738