Rosecký Čeněk

Rosecký Čeněk

Věnuji se osobnímu rozvoji dospělých a vzdělávání učitelů. S lidmi pracuji 15 let. Z vlastní cesty vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik času a práce je zapotřebí k jejich rozpuštění. Nabízím pouze své osobní zkušenosti - poznání hlavních zdrojů životní síly a možných cest k nim.


 

Založil jsem vzdělávací agenturu Tvořivá škola ( www.tvorivaskola.cz ) a Meditační Centrum Ordějov ( www.ordejov.cz ). Přednáším, lektoruji, působím jako terapeut, systemický kouč, vedu výcviky systemických konstelací a konstelací vnitřních osob. Věnuji se primárně oblasti systemických konstelací, které působí ve všech oblastech života. Jsem autorem techniky Konstelace vnitřních osob, která je syntézou systemických konstelací B. Hellingera, Individuální systemiky A. Wittemanna a Procesu životní integrc W.Nellesse.

Vystudoval jsem PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě. Prošel jsem výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák), Výcvikem Vědomé mužské síly a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 9 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím.

Tvořivá škola je jednou z nejúspěšnějších a nejdéle působích (od roku 1995) oraganizací v oblasti vzdělávání učitelů a proškolila již více než 40000 učitelů. Úspěšně jsme zrealizovali čtyři celostátní projekty ESF zaměřené na rozvoj výuky dětí na ZŠ v souladu s jejich přirozenými potřebami a na osobností růst učitelů. Mými prezenčními kurzy Systemické pedagogiky prošlo více než 2000 učitelů. Myslím, že se nám daří pozvedat zájem o systemickou pedagogiku, která významně přispívá k rozvoji vzájemné úcty mezi učiteli, žáky a rodiči žáků, ale především ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

V současnosti se Čeněk věnuje práci v Meditačním centru Ordějov a provozuje soukromou poradnu v rámci kanceláře Tvořivé školy v Neslovicích u Brna, kde nabízí ndividuální sezení a formou osobních konstelcí nabízím možnost sebepoznání, osobní růst  a rozvoj vědomí.

 
Z vlastní zkušenosti vím, jak mohou být mezilidské vztajhy složitým a těžko řešitelným problémem. Nabízím příležitost uvidět a pochopit, co je toho skyrtou příčinou i mžnost jíd dál k tajemstvím, která skrývá lidská duše - jaké skryté vnitřní části a zákonitosti na nás působí a určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji. Vděčnost, pokoru, soucit, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úctu) považuji za základní předpoklady spokojeného lidského života.

Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


Rozhovor s Radhou a Čeňkem pro časopis MAITREA naleznete zde: Rozhovor PRO MAGAZÍN MAITREA

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
1 Příběhy duše – živý on-line kurz integrace archetypů Google meet

Živý on-line kurz zaměřený na integraci a ukotvení esence základních archetypů.

V rámci kurzu proběhne 5 živých kvantových on-line přepisů. Společně odhalíme příběhy vybraných základních ženských a mužských archetypů (Milenka, Milenec, Matka, Otec, a to s cílem jejich integrace – otevření se jejich esenci, přijetí jejich kvalit, síly a nastolení jejich vzájemné sounáležitosti.

Poslední přepis bude zaměřený na usmíření mužského a ženského principu v duši. Účastníci získají spojení s esencí, silou, kvalitami a schopnostmi jednotlivých archetypů – daru žen utvářet harmonické, láskyplné vztahy a talentu mužů proharmonicky konat, tvořit a chránit.  

 

KVANTOVÝ KONSTELČNÍ PŘEPIS

Kvantový přepis probíhá formou načtení a zvědomení "příběhu" jednotlivých archetypů (jejich, bloků, zranění, zapletení a konceptů pro přežití). Následuje uvolnění reaktivních vrstev pro přežití, které se utvořily vlivem historických/rodových nebo karmických okolností a blokují esenciální kvality archetypů.

Integrace vede k uvolnění a rozpuštění bloků - negativních reaktivních energií (přesvědčení, programů, koncepty, které již neslouží životu a následnému spojení s původní esencí a jejími esenciálními kvalitami, které nezničitelné a věčné čekají pod povrchem na své znovuobjevení.

 

CÍL

Cílem není zbavit se potíží a mít život pod kontrolou. Cílem je přijetí původní esence archetypu obohacené a rozvinuté o zkušenosti nasbírané v rámci dané evoluční linie.  vědomí. Cílem je osobní růst a prohloubení úrovně vědomí, který probíhá v rámci procesu poznávání, přijímání a integrace reaktivních vrstev archetypu na úrovni vědomí. jedná se o prohlubování základních existenciálních hodnot úcty, vděčnosti, pokory a soucitu. Rozvíjení kvalit lásky, radosti, svobody, míru a kultivace síly. Odhalování obsahu a významu Lidství. Cílem je stát se spokojeným Člověkem.  

 

"Mír v duši nastane, až se všechny archetypální energie v ní obsažené usmíří s Bohem."

1 VÝCVIK SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ A - Ω 2024 Studio Metodějka, Brno - Královo Pole

Nabízím Vám komplexní Výcvik systemických konstelací rozvinutý o techniky Konstelace vnitřních osob, Příběhy duše, Konstelace energií a Generální konstelace.

Ve výcviku je integrováno poznání obsažené v klasických systemických konstelacích podle B. Hellingera s metodami Individuální systemika (a. Wittemann), Proces životní integrace (W. Nelles), Archetypálních konstelací (V. Franče) , Konstelace vnitřních osob vč. karmických a energetických konstelací (Č. Rosecký).

Výsledkem je jedinečný komplexní výcvik, který umožňuje poznání systemických zákonů a zároveň ošetření systémů účastníků - vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, integraci symptomů, traumat a zranění na úrovni duše, a to včetně karmických zapletení až po generální nastavení člověka (duše, těla a mysli) v Životě.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních duše a stupních vědomí s cílem integrace polarit, sebepoznání a sebepřijetí, dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle, vztah a vnitřní klid.

Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.

 


Práce ve skupině se společným zájmem a cílem, která se vzájemně podporuje a motivuje, rozvíjí vnitřní sílu a vytváří bezpečný prostor potřebný pro úspěšný průběh procesů a udržitelnost dosažených změn.

 


Intenzivní roční výcvik nabízí předání uceleného systemického poznání o silách a zákonitostech, které působí ve vztazích, rodinách, a v dalších systémech včetně systému lidské duše. Umožní Vám porozumět hlubším příčinám nesnází, obnovit porušenou rovnováhu a dosáhnout rozšíření vědomého sebepoznání. Přináší užitek na všech úrovních bytí pro Vás, pro minulé a pro přicházející generace.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

C.G.Jung.

2 Večerní KONSTELACE_Včelí Chrám, Bylnička Včelí chrám, Bylničky 240, 763 31,Brumov-Bylnice
 
Večerní seminář systemických konstelací rozvinutý o techniky Konstelace vnitřních osob, Příběhy duše, Konstelace energií a Generální konstelace. V rámci akce proběhne krátký a úvod a pro zájemce postavíme 3 - 4 konstelace.
 
5 Večerní systemické KONSTELACE _Uh. Hradiště Centrum KDECO, Uherské Hradiště, Města Mayen 1536

Setkání je možností pro osobní vnitřní posun, který probíhá na základě odhalení, léčení a integrace osobních, rodinných, rodových nebo hlubších zapletení na úrovni duše a jejich uvolnění. 

Nabízí vědomou a svobodnou práci na úrovni duše. Je to příležitost podívat se na to, co se skrývá za osobními, vztahovými, zdravotními, finančními nebo pracovními potížemi. Způsob jak uvolnit blokace, umožnit volné plynutí a tím také realizaci vašich hlubších záměrů (zdraví, hojnosti, lásky, práce).

Pracovat budeme technikou systemických konstelací - jejich konkrétní forma bude volena na základě záměru klienta. Seminář nabízí syntézou rodinných konstelací B. Hellingera, Individuální systemiky A. Wittemana,  Konstelací traumatu, Procesu životní integrace W. Nellese, Příběhů duše (karmických konstelací) a Energetické práce vycházející z One Brain.

Centrum KDECO je novým, bezpečným místem s energeticky čistým záměrem a nastavením v souladu s novým paradigmatem lektorského vedení, kdy lektor je sice tím, který vede, ale zároveň dává klientovi svobodu vč. možnosti spoluvytvářet svůj proces nebo i převzít jeho vedení. Bezpečná a laskavá energie prostoru je významnou podporou pro realizaci záměrů klientů. Vážím si možnosti zde uspořádat tento seminář.

 

1 VÝCVIK SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ A - Ω 2025 Studio Metodějka, Brno - Královo Pole (prostor lektora)

Nabízím Vám komplexní Výcvik systemických konstelací rozvinutý o techniky Konstelace vnitřních osob, Příběhy duše, Konstelace energetických polí a Generální konstelace.

Ve výcviku je integrováno poznání obsažené v klasických systemických konstelacích podle B. Hellingera s metodami Konstelace vnitřních osob (A. Wittemann), Proces životní integrace (W. Nelles), Archetypální konstelace (V. Franče), Konstelace energetických polí a úovní vědomí podle D. R. Hawkinse (Č. Rosecký).

Výsledkem je jedinečný komplexní výcvik, který umožňuje poznání systemických zákonů a zároveň ošetření systémů účastníků - vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, integraci symptomů, traumat a zranění na úrovni duše, a to včetně karmických zapletení až po generální nastavení člověka (duše, těla a mysli) v Životě.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních duše a stupních vědomí s cílem integrace polarit, sebepoznání a sebepřijetí, dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle, vztah a vnitřní klid.

Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.

 


Práce ve skupině v bezpečném prostoru lektora se společným zájmem a cílem, která se vzájemně podporuje a motivuje, rozvíjí vnitřní sílu a vytváří bezpečný prostor potřebný pro úspěšný průběh procesů a udržitelnost dosažených změn.

 


Intenzivní roční výcvik nabízí předání uceleného systemického poznání o silách a zákonitostech, které působí ve vztazích, rodinách, a v dalších systémech včetně systému lidské duše. Umožní Vám porozumět hlubším příčinám nesnází, obnovit porušenou rovnováhu a dosáhnout rozšíření vědomého sebepoznání. Přináší užitek na všech úrovních bytí pro Vás, pro minulé a pro přicházející generace.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

C.G.Jung.

6 Večerní KONSTELACE_Praha_ Healing temple Healing Templ, U křížku 825 Vysoký Újezd

Večerní seminář systemických konstelací rozvinutý o techniky Konstelace vnitřních osob, Konstelace energií a Generálních konceptu. V rámci akce proběhne krátký úvod na téma "Příběhy duše" a pro zájemce postavíme cca 3 - 4 konstelace. 

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79radha(a)ordejov.cz773 623 366