VÝCVIK SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ A - Ω 2025

konstelace vnitřních osob a rodinné konstelace

Číslo akce: 1
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Studio Metodějka, Brno - Královo Pole (prostor lektora)
Termín: 7. 2. 2025 18:00

Termíny výcviku:

1. část: 7. - 9. 2. 2025

2.  část: 4. - 6. 4. 2025 

3. - část: 13. - 15. 6. 2025

4. - část: 19. - 21.9. 2025

5. část: 14.11. - 16.11.2025

 

Víkendy začínají vždy v pátek od 18:00 do cca 21:00. V sobotu budeme pracovat od 9:00 do 19:00. V neděli od 9:00 do cca 14:00.

 

 

Hodinová dotace: 80 hod.
Cena: 28 800 Kč, záloha 4 800 Kč

Záloha 4800 Kč je splatná do 10 dnů od zaslání zálohové faktury.

Zbytek ceny se platí postupně, na místě, v hotovosti, vždy 4800,- Kč na každé části výcviku.

Cena programu zahrnuje kurzovné + základní občerstvení (čaj, káva).

Ubytování si zajšťují účastníci sami. Na sobotní oběd zajdeme společně do blízké velmi příjemné a kavlitní asijské resturace.

 


Max. počet účastníků: 12 Tento počet zajišťuje indviduální přístup a možnost si v průběhu výcviku postavit 5 velkých plnohodnotných konstelací (vždy cca 1,5 hod) každému z účastníků. (počet volných míst: 10). 

 

Anotace:

Nabízím Vám komplexní Výcvik systemických konstelací rozvinutý o techniky Konstelace vnitřních osob, Příběhy duše, Konstelace energetických polí a Generální konstelace.

Ve výcviku je integrováno poznání obsažené v klasických systemických konstelacích podle B. Hellingera s metodami Konstelace vnitřních osob (A. Wittemann), Proces životní integrace (W. Nelles), Archetypální konstelace (V. Franče), Konstelace energetických polí a úovní vědomí podle D. R. Hawkinse (Č. Rosecký).

Výsledkem je jedinečný komplexní výcvik, který umožňuje poznání systemických zákonů a zároveň ošetření systémů účastníků - vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, integraci symptomů, traumat a zranění na úrovni duše, a to včetně karmických zapletení až po generální nastavení člověka (duše, těla a mysli) v Životě.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních duše a stupních vědomí s cílem integrace polarit, sebepoznání a sebepřijetí, dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle, vztah a vnitřní klid.

Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.

 


Práce ve skupině v bezpečném prostoru lektora se společným zájmem a cílem, která se vzájemně podporuje a motivuje, rozvíjí vnitřní sílu a vytváří bezpečný prostor potřebný pro úspěšný průběh procesů a udržitelnost dosažených změn.

 


Intenzivní roční výcvik nabízí předání uceleného systemického poznání o silách a zákonitostech, které působí ve vztazích, rodinách, a v dalších systémech včetně systému lidské duše. Umožní Vám porozumět hlubším příčinám nesnází, obnovit porušenou rovnováhu a dosáhnout rozšíření vědomého sebepoznání. Přináší užitek na všech úrovních bytí pro Vás, pro minulé a pro přicházející generace.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

C.G.Jung.

Obsah akce:

Integrovaný výcvik systemických konstelací přináší ucelené systemické poznání, odhalování souvyslostí, možnosti řešení konkrétních potíží, osobní růst a integraci polarit na úrovni duše. Výcvik je interaktivní, využívá praktické ukázky, skupinovou dynamiku i potřebnou strukturu působících sil a zákonitostí.

Cílem výcviku je:

  • poznávat a přijímat části sebe sama – aspekty působící v naší duši, tzv. podosobnosti – vnitřní děti, ženy, muže, zvířata a bohy,
  • uvidět dynamiku, která se odehrává v naší duši – vnitřní konflikty, to, co nám brání pohnout se dál, to, co vytěsňujeme, a tím si to přitahujeme do života, to, čeho se bojíme, disharmonické programy a přesvědčení, staré sliby, závazky, dohody,…
  • harmonizovat vnitřní konflikty – splynutí vnitřních polarit v jedno
  • integrovat vytěsněné, skryté nebo odštěpené (traumatizované) části duše
  • odhalit a spojit se s esenciální podstatou naší duše – přijmout dary, se kterými jsme přišli na svět, a začít je realizovat v životě,
  • porozumět svému chování, svým myšlenkám a svým pocitům – učit se nehodnotit a nesoudit,
  • prožívat hlubokou sounáležitost všech vnitřních osob a dosáhnout jejich odhodlání nadále spolupracovat ve prospěch celku,
  • přestat se cítit hodnocen nebo dokonce pronásledován.
  • přijmout sebe takového, jaký jsem, se vším, co ke mně patří, a prožít zkušenost, že právě takový jsem hoden lásky.
  • dovolit si cítit se a být šťastným, zdravým a spokojeným člověkem.

Díky práci a podpoře v uzavřené skupině stejně zaměřených lidí, zažijete podporu, hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti a získáte možnost hlubší integrace dosažených změn v životě.

"Láska a spokojenost se šíří tak, že si každý ošetří to své a stane se laskavým ke svému okolí."

 


 

V rámci programu se střídají teoretické vstupy, ukázky působení systemických sil a praktické konstelační bloky. Konstelace jsou doplněny výkladem o silách a zákonitostech v nich působících. Každý účastník má v rámci výcviku možnost postavit si 4 - 5 vlastních konstelací.

1 část: Rodinné konstelace v kontextu konstelací energiií a konstelací vnitřních osob. Původní rodina. Matka a Otec. Sourozenci. Hierarchie vztahů v rodině. Zákonitosti a síly, které působí v systémech, osobní a kolektivní svědomí, Vina a její přijetí. Dětská láska a dětská solidarita. Vděčnost. Úcta. Pokora. Soucit.

2. část: Partnerské konstelace v kontextu konstelací enenrgií a konstelací vnitřních osob. Osobní, kolektivní a archetypální aspekty partnerství. Nejčastější příčiny partnerských konfliktů a jejich řešení. Očekávání a potřeby partnerů. Porod. Efektivní rodičovství. Základní potřeby dětí.

3. část: Konstelace vnitřních osob a jejich využití při práci se zraněními a traumaty. Konstelace zdravotní. Konstelace symptomu. Konstelace traumatu.

4. část: Generální konstelace a pohyby duše, zaměřené na integraci generálních konceptů a nejmocnějších částí duše a jejich vztahu k životu.

5. část: Firemní a organizační konstelace. Lektorské dovednosti - práce s klientem a se skupinou. Jak pracovat s kletbami, sliby, černou magií a odváděním přivtělených duší. Systemicko - fenomenologický přístup. Nastavení a přístup terapeuta. Práce s polem. Jak pracovat s kletbami, sliby, černou magií a odváděním přivtělených duší.

Uvedená témata se budou v rámci výcviku vzájemně prolínat a doplňovat podle toho, s jakými záměry si budou účastníci stavět konsteůce. Doporučuji řešit to, co je aktuálně na povrchu tj. to co ve svém současném životě vnímáte jako problém nebo osobní cíl. Ať už v rovině fyzické emocionální nebo mentální. Postupně se budeme dostávat stále hlouběji z úrovní reaktivních k úrovním esenciálním.

 

Rozsah výcviku:  15 dní (80 vzděl. hod.) - 5 víkendových setkání

 

Ukončení výcviku:

Výcvik je ukončen absolvováním všech pěti částí. Absolventi výcviku obdrží certifikát o absolvování s uvedením názvu a počtu hodin výcviku.

 

Popis metodiky akce:

Konstelace přinášejí jak základní informace o zákonitostech a silách, které na nás působí, tak možnost řešení konkrétních potíží. Na semináři pracujeme tak, aby žádoucí změna mohla proběhnout na všech úrovních ve všech časech a prostorech. Cílem je poskytnout všem zájemcům možnost změny rodinných a rodových zapletení, nevědomých vzorců a nefunkčních programů, a tak umožnit harmonizaci jejich osobních nebo vztahových problémů.

Seminář proběhne v energeticky čistém prostoru v Brně, které významně podporuje průběh změn a integraci nově osvojeného stavu vědomí.  3. část v červnu v Centru Ordějov v Karpatech. 

V okamžiku, kdy se uvolníte z rodových a historických zapletení, ocitnete se namístě, kam proudí životní energie a síla. Vaše duše pak může konečně začít realizovat své další individuální poslání, se kterým přišla na svět. Posun, který duše v takovém okamžiku učiní, nazýváme pohybem duše. Může se jednat o velké životní změny, stejně jako o pohyb na úrovni změny úhlu pohledu na sebe a na svět a na roli, kterou zde máme.

Hlavním cílem je osobní růst a prohlubování hodnot jako jsou vděčnost, úcta a  pokora, rozvoj esenciálních kvalit vnitřní síly, klidu, radosti, vztahu a svobody. To jsou základní předpoklady spokojeného lidského života.  A pak je možné, chcete-li, jít ještě dál.

 

Komu je výcvik určen:

Výcvik je určen všem lidem, kteří mají zájem lépe poznat, pochopit a přijmout sami sebe. Je koncipován tak, aby si každý absolvent osvojil hlavní vědomosti a dovednosti, jak nahlížet, přijímat a integrovat všechny skryté části své duše, stejně jako vyšší řád působící v mezilidských vztazích a lidských životech.

 

Odborným pracovníkům výcvik umožní vidět hlubší příčiny nesnází jejich klientů, nalézat východiska a obnovovat porušenou rovnováhu. Všem účastníkům pak poznat a vědomě přijmout základní síly a zákonitosti, které bezprostředně ovlivňují jejich každodenní životy.


Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


Konstelace vnitřních osob - článek lektora o nové metodě systemických konstelací


Článek lektora o metodě rodinných konstelací


Čeněk Rosecký: Na našej ceste k ľudskej dospelosti (rozhovor pto časopis Vitalita)


REFERENCE

Výcvik patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Myslím si, že jsme všichni tyto společné dny prožili naplno do morku kostí a sklizeň ještě přijde. Pro mě to fakt byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory,  pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí. S podosobnostmi se hodlám potkávat dnes a denně, prozkoumávám, kdo to ve mně vlastně "bydlí" a s kým mám tu čest. A snad už mě to jen tak nepustí. Je to obrovské dobrodružství. 
Dočítám knihu Inteligence duše a už mám připravenou Architekturu. Vím, že to nebude lehká práce, a vím, že všechny mé bytosti jen tak po večeři nenastoupí do řady a nepodají hlášení. Ale to nevadí, já se k nim doufám nějak dostanu, aspoň snad k některým. A taky Ti možná pošlu číslo k té Tvé desítce Čendů.  Tak se měj fajn a moc díky za vše! Ivana

***

Ahoj Čendo, ještě jednou děkuji, myslím, že konstelace u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav. Samozřejmě už jsem maličko ujela, ale žádné tak jak předtím to není. Už se blíží vánoce tak věřím, že to bude v klidné atmosféře. Budu zklidňovat své vnitřní osoby a přeji Tobě i celé Tvé rodině krásné a požehnané Vánoce. Jarka

***

Byl to pro mě neobyčejný zážitek - výborné vedení, skvělá "sešlost" lidí, takové to pohlazení na duši i na srdci, i když v některé konstelaci v dost drsném provedení. :-) Moc se mi to líbilo, odvezla jsem si spoustu silných zážitků, které budou dlouho doznívat. Ještě jednou díky! Iva

 

 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký *1971

Pracuji jako lektor a soukromý terapeut. V roce 2001 jsem založil vzdělávací agenturu Tvořivá škola, zaměřenou na rozvoj vzdělávání dětí a dospělých. Vystudoval jsem právo a pedagogiku na MU v Brně. Mám 6 dětí. Dvě z prvního a čtyři z druhého manželství.  

Oblasti osobního rozvoje se věnuji 20 let. Na kurzech, výcvicích a individuálních sezeních nabízím možnost zvědomení a integrace rodinných, rodových a historických zapletení na úrovni duše. Léčení osobních, vztahových, zdravotních, finančních nebo pracovních symptomů.

Jsem autorem technik Konstelace vnitřních osob a Energetické konstelace, které propojují rodinné konstelace B. Hellingera, Individuální systemiku A. Wittemanna, Konstelace traumatu F. Rupperta a Karmické konstelace. Nabízím skupinové a individuální konstelace a také práci na fyzické úrovni technikou dearmoring.

Smysl života vidím v osobním růstu. V prohlubování fraktálních esenciálních hodnot, jako je moudrost, úcta, vděčnost, pokora, a kvalit, jako je vnitřní klid, radost, láska, síla, schopnost se vztahovat a svoboda. Jsme vzdělávající se duchovní bytosti toho času oděné do těla, pocitů a mysli člověka na planetě Zemi. Uprostřed zázraku, kouzla neskutečných rozměrů a nedozírných kvalit. Nezbývá než přijmout sebe a dar života se vším, co k nám patří, a děkovat za příležitost být toho účasten.

Každý člověk má zdroje, aby mohl vyřešit všechny své potíže. Každý problém má řešení. Vše, co se nám děje, je příležitostí k růstu.

 

 

 
 
Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79radha(a)ordejov.cz773 623 366