VÝCVIK SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ 2017 - 4. část

rodinné konstelace a pohyby duše

Číslo akce: 82
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: MC Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Termín: 29. 3. 2019 0:00

Termíny výcviku:

3. 11. -5. 11. 2017

13. 4. – 15. 4. 2018

5. 10. – 7. 10.2018

29.3 – 31.3. 2019

Pokud se nebude moci, některé části zúčastnit, můžete si tuto část nahradit s další skupinou.

Programy začínají první den od 18:00 prezencí, 19:00 večeře, 20:00 zahájení programu. Poslední den končí obědem v cca 14:00.

 

Hodinová dotace: 64 hod.
Cena: 18 900 Kč, záloha 2 900 Kč

Doplatek ceny proběhne v hotovosti - vždy 4000,- na každé části výcviku.

Ceny programů zahrnují kvalitní vegetariánskou stravu, ovocné svačiny a ubytování ve tří lůžkových pokojích. Za příplatek 1000 Kč/noc je možné rezervovat samostatný pokoj pro jednoho nebo pro dva.


Tuto cenu Vám můžeme nabídnout díky tomu, že budeme pracovat v Meditačním centru, které jsme za tímto účelem vytvořili, a tedy bez zbytečných nákladů na pronájmy, cestovné lektora a režie spojené se stravováním. Vše podstatné zároveň proběhne v čase 64 hodin (4 víkendy), který je pro předání základního systemického poznání plně dostačující.

Anotace:

Hledáte sílu, vnitřní klid a rovnováhu v životě?

Nabízíme Vám Výcvik Systemických Konstelací. V tomto programu je integrováno poznání obsažené v rodinných a systemických konstelací s metodami Individuální systemika, Proces životní integrace a One brain.

Výsledkem je efektivní, esenciální výcvik, který umožňuje jak vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, tak integraci symptomů a traumat na úrovni duše. Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních vědomí s cílem dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle a vnitřní klid.


Intenzivní výcvik nabízí předání uceleného systemického poznání o silách a zákonitostech, které působí ve vztazích, rodinách a dalších systémech včetně člověka samotného. Umožní Vám porozumět hlubším příčinám nesnází, obnovit porušenou rovnováhu a poznat sama sebe. Přináší užitek na všech úrovních bytí pro Vás a přicházející generace.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

C.G.Jung.

Obsah akce:

Integrovaný výcvik systemických konstelací přináší jak základní systemické informace, tak možnost praktického řešení konkrétních potíží. Výcvik je interaktivní, využívá praktické ukázky, skupinovou dynamiku i teoretické pasáže. Cílem výcviku je odhalit a zpracovat vazby, síly a rodová zapletení, která na nás působí a poskytnout zájemcům informace a dovednosti, díky kterým získají hluboký vhled na řešení nejčastějších lidských problémů.

Poznáte, co a proč je potřeba udělat, aby se váš život a životy vašich blízkých mohly změnit k lepšímu.

Díky práci a podpoře v uzavřené skupině stejně zaměřených lidí, zažijete hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti a získáte možnost hlubšího poznání a integrace dosažených změn.

"Láska a spokojenost se šíří tak, že si každý ošetří to své a stane se laskavým ke svému okolí."

 


 

V rámci programu se střídají teoretické vstupy, ukázky působení systemických sil a praktické konstelační bloky. Konstelace jsou doplněny výkladem o silách a zákonitostech v nich působících. Každý účastník má v rámci výcviku možnost postavit si 3 - 4 vlastní konstelace.

1 část: Původní rodina. Matka a Otec. Sourozenci. Hierarchie vztahů v rodině. Zákonitosti a síly, které působí v systémech, osobní a kolektivní svědomí, Vina a její přijetí. Vděčnost. Úcta. 

2. část: Současná rodina, partnerství, rodičovství – očekávání a potřeby partnerů. Porod. Efektivní rodičovství a základní potřeby dětí. Dětská láska a solidarita.

3. část: Konstelace zdravotní (symptom a jeho přínos). Konstelace traumatu. Systemicko - fenomenologický přístup. Duchovní svědomí.

4. část: Firemní a organizační konstelace. Pohyby duše. Nastavení a přístup terapeuta. Práce s polem. Lektorské dovednosti - práce s klientem a se skupinou.

 

Max. počet účastníků: 15 osob

Rozsah výcviku:  12 dní (64 vzděl. hod.) - 4 víkendová setkání

 

Ukončení výcviku:

Výcvik je ukončen absolvováním všech čtyř částí. Absolventi výcviku obdrží certifikát o absolvování s uvedením názvu a počtu hodin výcviku.

 

Popis metodiky akce:

Konstelace přinášejí jak základní informace o zákonitostech a silách, které na nás působí, tak možnost řešení konkrétních potíží. Na semináři pracujeme tak, aby žádoucí změna mohla proběhnout na všech úrovních ve všech časech a prostorech. Cílem je poskytnout všem zájemcům možnost změny rodinných a rodových zapletení, nevědomých vzorců a nefunkčních programů, a tak umožnit harmonizaci jejich osobních nebo vztahových problémů.

Seminář proběhne v bezpečném prostoru Meditačního centra Ordějov, který významně podporuje průběh změn a integraci nově osvojeného stavu.   

V okamžiku, kdy se uvolníte z rodových a historických zapletení, ocitnete se namístě, kam proudí životní energie a síla. Vaše duše pak může konečně začít realizovat své další individuální poslání, se kterým přišla na svět. Posun, který duše v takovém okamžiku učiní, nazýváme pohybem duše. Může se jednat o velké životní změny, stejně jako o pohyb na úrovni změny úhlu pohledu na sebe a na svět a na roli, kterou zde máme.

 

Komu je výcvik určen:

Výcvik je určen všem lidem, kteří mají zájem poznat a pochopit systemické síly, které na nás působí. Je koncipován tak, aby si každý absolvent osvojil hlavní vědomosti a dovednosti, jak nahlížet a přijímat skryté řády lásky působící v mezilidských vztazích a lidských životech.

Naučíte se, jak vést rodinné konstelace a pracovat s klienty, aby vaše pomoc pro ně byla skutečným přínosem.

Odborným pracovníkům výcvik umožní vidět hlubší příčiny nesnází jejich klientů, nalézat východiska a obnovovat porušenou rovnováhu. Všem účastníkům pak poznat a vědomě přijmout základní síly a zákonitosti, které bezprostředně ovlivňují jejich každodenní životy.

 

 „Můžete být jako lesní tůně, můžete být jako horská bystřina a můžete být také jako řeka, jež se vlila do moře.“

 


 

Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA

 


 

Článek lektora o metodě rodinných konstelací

 


 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký

Čeněk je zakladatel a ředitel firmy Tvořivá škola ( www.tvorivaskola.cz ) a meditačního Centra Ordějov ( www.ordejov.cz ). Čeněk přednáší, lektoruje, působí jako terapeut, systemický kouč, vede výcviky systemických konstelací a konstelací vnitřních osob. Je expertem v oblasti systemických konstelací, které působí ve všech oblastech života. Je autorem programu Konstelace vnitřních osob, který je syntézou systemických konstelací B. Hellingera a Individuální systemiky A. Wittemanna.

Čeňkova organizace Tvořivá škola je jednou z nejúspěšnějších firem v oblasti vzdělávání učitelů a proškolila neuvěřitelných 40000 učitelů. Úspěšně zrealizovala čtyři celostátní projekty ESF zaměřené na rozvoj výuky dětí na ZŠ v souladu s jejich přirozenými potřebami a na osobností růst učitelů. Jeho prezenčními kurzy Systemické pedagogiky prošlo více než 2000 učitelů. Podařilo se mu zvednou vlnu zájmu o systemickou pedagogiku, která významně přispívá k rozvoji sebeúcty učitelů, ale především ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

V současnosti se Čeněk společně s jeho ženou Radhou věnují práci v Meditačním centru Ordějov v Bílých Karpatech, kde vedou kurzy, výcviky a individuální sezení zaměřené na sebepoznání, osobní růst  a rozvoj vědomí. Mají spolu 4 děti.

Vystudoval PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě. Prošel výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák) a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 7 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím.
 
Čeněk Nabízí možnost uvidět a pochopit co skrývá lidská duše, jaké skryté síly a zákonitosti na nás působí a určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuje rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji. Vděčnost, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úctu) považuje za základní předpoklady spokojeného a smysluplného života.

 

Ke stažení

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738