VÝCVIK KONSTELACÍ VNITŘNÍCH OSOB - 2019

konstelace vnitřních osob a rodinné konstelace

Číslo akce: 13
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Velkopolský mlýn, Náměšť nad Oslavou
Termín: 17. 4. 2020 18:00

Termíny výcviku:

1. část: 17. 4. – 19. 4. 2020

2. část: 12. 6. – 14. 6.2020

3. část: 4. 9. – 6. 9. 2020

4. část: termín upřesníme do koce roku 2019

5. část: termín upřesníme do koce roku 2019

 

Programy začínají první den od 18:00. Poslední den končí v cca 16:00.

 

Hodinová dotace: 80 hod.
Cena: 18 500 Kč, záloha 3 000 Kč

Cena výcviku je 18.500 Kč.

Záloha 3500 Kč je splatná do 14 dnů od zaslání zálohové faktury.

Storno polatek při odhlášení max. 30 dnů před akcí: 1000 Kč

Zbytek ceny je splatný v hotovosti, na místě, postupně, vždy 3000,- Kč za každou část výcviku.

Cena programu zahrnuje kurzovné, ubytování, plnou penzi + základní občerstvení (čaj, káva).


Max. počet účastníků: 15 osob. Tento počet zajišťuje indviduální přístup a možnost si v průběhu výcviku postavit min. 4 velké plnohodnotné konstelace každému z účastníků. (počet volných míst 8).

 

Anotace:

Nabízím Vám komplexníní Výcvik systemických konstelací rozvinutý o techniku Konstelace vnitřních osob, Karmické konstelace a One brain.

Ve výcviku je integrováno poznání obsažené v klasických systemických konstelací podle B. Hellingera s metodami, Individuální systemika (a. Wittemann), Proces životní integrace (W. Nelles), Archetipálních konstelací (V. Franče) , Konstelace vnitřních osob vč. karmických konstelcí (Č. Rosecký).

Výsledkem je jedinečný komplexní výcvik, který umožňuje poznání systemických zákonů a zároveň ošetření systémů účastníků - vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, integraci symptomů, traumat a zranění na úrovni duše, a to včetně karmických zapletení.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních duše a stupních vědomí s cílem sebepoznání a sebepřijetí, dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle, vztah a vnitřní klid.

Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.


Práce v sourodé skupině se společným zájmem, která se pravidelně setkává a hlouběji poznává, významě podporuje vnitřní sílu a pocit bezpečí, což významě podporuje hloubku dosažených procesů a změn.


Intenzivní roční výcvik nabízí předání uceleného systemického poznání o silách a zákonitostech, které působí ve vztazích, rodinách, a v dalších systémech včetně systému lidské duše. Umožní Vám porozumět hlubším příčinám nesnází, obnovit porušenou rovnováhu a dosáhnout rozšíření vědomého sebepoznání. Přináší užitek na všech úrovních bytí pro Vás, pro minulé a pro přicházející generace.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

C.G.Jung.

Obsah akce:

Integrovaný výcvik systemických konstelací přináší ucelené systemické poznání, odhalování příčin a řešení konkrétních potíží a osobní růst a integraci na úrovni duše. Výcvik je interaktivní, využívá praktické ukázky, skupinovou dynamiku i potřebnou strukturu působících sil a zákonitostí.

Cílem výcviku je:

  • poznávat a přijímat části sebe sama – aspekty působící v naší duši, tzv. podosobnosti – vnitřní děti, ženy, muže, zvířata a bohy,
  • uvidět dynamiku, která se odehrává v naší duši – vnitřní konflikty, to, co nám brání pohnout se dál, to, co vytěsňujeme, a tím si to přitahujeme do života, to, čeho se bojíme, disharmonické programy a přesvědčení, staré sliby, závazky, dohody,…
  • harmonizovat vnitřní konflikty – splynutí vnitřních polarit v jedno
  • integrovat vytěsněné, skryté nebo odštěpené (traumatizované) části duše
  • odhalit a spojit se s esenciální podstatou naší duše – přijmout dary, se kterými jsme přišli na svět, a začít je realizovat v životě,
  • porozumět svému chování, svým myšlenkám a svým pocitům – učit se nehodnotit a nesoudit,
  • prožívat hlubokou sounáležitost všech vnitřních osob a dosáhnout jejich odhodlání nadále spolupracovat ve prospěch celku,
  • přestat se cítit hodnocení nebo dokonce pronásledovaní.
  • přijmout sebe takového, jaký jsem, se vším, co ke mně patří, a prožít zkušenost, že právě takový jsem hoden lásky.

Díky práci a podpoře v uzavřené skupině stejně zaměřených lidí, zažijete podporu, hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti a získáte možnost hlubšího poznání a integrace dosažených změn v životě.

"Láska a spokojenost se šíří tak, že si každý ošetří to své a stane se laskavým ke svému okolí."

 


 

V rámci programu se střídají teoretické vstupy, ukázky působení systemických sil a praktické konstelační bloky. Konstelace jsou doplněny výkladem o silách a zákonitostech v nich působících. Každý účastník má v rámci výcviku možnost postavit si 4 - 5 vlastních konstelací.

1 část: Rodinné konstelace v kontextu konstelací vnitřních osob. Původní rodina. Matka a Otec. Sourozenci. Hierarchie vztahů v rodině. Zákonitosti a síly, které působí v systémech, osobní a kolektivní svědomí, Vina a její přijetí. Dětská láska a dětská solidarita. Vděčnost. Úcta. Pokora. Soucit.

2. část: Partnerské konstelace v kontextu konstelací vnitřních osob. Osobní, kolektivní a archetipální aspekty partnerství. Nejčastější příčiny partnerských konfliktů a jejich řešení. Očekávání a potřeby partnerů. Porod. Efektivní rodičovství. Základní potřeby dětí.

3. část: Kontelace vnitřních osob a jejich využití při práci se zraněními a traumaty. Konstelace zdravotní. Konstelace symptomu. Konstelace traumatu.

4. část: Konstelace vnitřních osob a pohyby duše. proces životní integrace. Integrační (regresní) konstelace zaměřené na integraci zraněných a mocných částí duše.

5. část: Firemní a organizační konstelace. Lektorské dovednosti - práce s klientem a se skupinou. Systemicko - fenomenologický přístup. Duchovní svědomí. Nastavení a přístup terapeuta. Práce s polem. Jak pracovat s kletbami, sliby, černou magií a odváděním přivtělených duší.

Uvedená témata se budou v rámci výcviku vzájemně prolínat a doplňovat podle toho, s jakými záměry úřastníci přijdou. Doporučuji řešit to, co je aktuálně na povrchu tj. to co ve svém současném životě vnímáte jako problém nebo osobní cíl. Ať už v rovině fyzické emocionální nebo mentální. Postupně se budeme dostávat stále hlouběji z úrovní reaktivních k úrovním esenciálním.

 

Rozsah výcviku:  15 dní (80 vzděl. hod.) - 5 víkendových setkání

 

Ukončení výcviku:

Výcvik je ukončen absolvováním všech pěti částí. Absolventi výcviku obdrží certifikát o absolvování s uvedením názvu a počtu hodin výcviku.

 

Popis metodiky akce:

Konstelace přinášejí jak základní informace o zákonitostech a silách, které na nás působí, tak možnost řešení konkrétních potíží. Na semináři pracujeme tak, aby žádoucí změna mohla proběhnout na všech úrovních ve všech časech a prostorech. Cílem je poskytnout všem zájemcům možnost změny rodinných a rodových zapletení, nevědomých vzorců a nefunkčních programů, a tak umožnit harmonizaci jejich osobních nebo vztahových problémů.

Seminář proběhne v silovém prostoru nového Centra Velkopolský mlýn u Náměšti nad Oslavou., které významně podporuje průběh změn a integraci nově osvojeného stavu vědomí.   

V okamžiku, kdy se uvolníte z rodových a historických zapletení, ocitnete se namístě, kam proudí životní energie a síla. Vaše duše pak může konečně začít realizovat své další individuální poslání, se kterým přišla na svět. Posun, který duše v takovém okamžiku učiní, nazýváme pohybem duše. Může se jednat o velké životní změny, stejně jako o pohyb na úrovni změny úhlu pohledu na sebe a na svět a na roli, kterou zde máme.

 

Komu je výcvik určen:

Výcvik je určen všem lidem, kteří mají zájem lépe poznat, pochopit a přijmout sami sebe. Je koncipován tak, aby si každý absolvent osvojil hlavní vědomosti a dovednosti, jak nahlížet, přijímat a integrovat všechny skryté části své duše, stejně jako vyšší řád působící v mezilidských vztazích a lidských životech.

Naučíte se, jak vést rodinné konstelace a pracovat s klienty, aby vaše pomoc pro ně byla skutečným přínosem.

Odborným pracovníkům výcvik umožní vidět hlubší příčiny nesnází jejich klientů, nalézat východiska a obnovovat porušenou rovnováhu. Všem účastníkům pak poznat a vědomě přijmout základní síly a zákonitosti, které bezprostředně ovlivňují jejich každodenní životy.


Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


Konstelace vnitřních osob - článek lektora o nové metodě systemických konstelací


Článek lektora o metodě rodinných konstelací


Čeněk Rosecký: Na našej ceste k ľudskej dospelosti (rozhovor pto časopis Vitalita)


REFERENCE

Výcvik patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Myslím si, že jsme všichni tyto společné dny prožili naplno do morku kostí a sklizeň ještě přijde. Pro mě to fakt byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory,  pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí. S podosobnostmi se hodlám potkávat dnes a denně, prozkoumávám, kdo to ve mně vlastně "bydlí" a s kým mám tu čest. A snad už mě to jen tak nepustí. Je to obrovské dobrodružství. 
Dočítám knihu Inteligence duše a už mám připravenou Architekturu. Vím, že to nebude lehká práce, a vím, že všechny mé bytosti jen tak po večeři nenastoupí do řady a nepodají hlášení. Ale to nevadí, já se k nim doufám nějak dostanu, aspoň snad k některým. A taky Ti možná pošlu číslo k té Tvé desítce Čendů.  Tak se měj fajn a moc díky za vše! Ivana

***

Ahoj Čendo, ještě jednou děkuji, myslím, že konstelace u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav. Samozřejmě už jsem maličko ujela, ale žádné tak jak předtím to není. Už se blíží vánoce tak věřím, že to bude v klidné atmosféře. Budu zklidňovat své vnitřní osoby a přeji Tobě i celé Tvé rodině krásné a požehnané Vánoce. Jarka

***

Byl to pro mě neobyčejný zážitek - výborné vedení, skvělá "sešlost" lidí, takové to pohlazení na duši i na srdci, i když v některé konstelaci v dost drsném provedení. :-) Moc se mi to líbilo, odvezla jsem si spoustu silných zážitků, které budou dlouho doznívat. Ještě jednou díky! Iva

 

 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký

Čeněk jsem zakladatel společnosti Tvořivá škola ( www.tvorivaskola.cz ) a Meditačního Centra Ordějov ( www.ordejov.cz ). Přednáším, lektoruji, působím jako terapeut, systemický kouč, vedu výcviky systemických konstelací a konstelací vnitřních osob. Věnuji se primárně oblasti systemických konstelací, které působí ve všech oblastech života. Jsem autorem techniky Konstelace vnitřních osob, která je syntézou systemických konstelací B. Hellingera, Individuální systemiky A. Wittemanna a Procesu životní integrc W.Nellesse.

Vystudoval jsem PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě. Prošel jsem výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák), Výcvikem Vědomé mužské síly a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 9 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím.

Tvořivá škola je jednou z nejúspěšnějších a nejdéle působích (od roku 1995) oraganizací v oblasti vzdělávání učitelů a proškolila již více než 40000 učitelů. Úspěšně jsme zrealizovali čtyři celostátní projekty ESF zaměřené na rozvoj výuky dětí na ZŠ v souladu s jejich přirozenými potřebami a na osobností růst učitelů. Mými prezenčními kurzy Systemické pedagogiky prošlo více než 2000 učitelů. Myslím, že se nám daří pozvedat zájem o systemickou pedagogiku, která významně přispívá k rozvoji vzájemné úcty mezi učiteli, žáky a rodiči žáků, ale především ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

V současnosti se Čeněk věnuje práci v Meditačním centru Ordějov a provozuje soukromou poradnu v rámci kanceláře Tvořivé školy v Neslovicích u Brna, kde nabízí ndividuální sezení a formou osobních konstelcí nabízím možnost sebepoznání, osobní růst  a rozvoj vědomí.

 
Z vlastní zkušenosti vím, jak mohou být mezilidské vztajhy složitým a těžko řešitelným problémem. Nabízím příležitost uvidět a pochopit, co je toho skyrtou příčinou i mžnost jíd dál k tajemstvím, která skrývá lidská duše - jaké skryté vnitřní části a zákonitosti na nás působí a určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji. Vděčnost, pokoru, soucit, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úctu) považuji za základní předpoklady spokojeného lidského života.

 

Ke stažení

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738