RETREAT ESENCE ŽIVOTA - Velkopolský mlýn, Náměšť n.O.

aneb návrat k vnitřní jednotě

Číslo akce: 5
Lektor: Čeněk Rosecký, Dagmara Jarošová
Místo: Centrum Velkopolský mlýn, Velké Pole 326, Náměšť nad Oslavou
Termín: 16. 6. 2022 18:00

Akce proběhne v termínu 16.6. - 18.6. 2022 (čtvrtek - neděle)

Zahájení: ve čtvrtek v 18:00 večeří, 19:00 zahájení programu

Ukončení: v neděli obědem v cca 14:00

MAPA - místo konání

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 3 900 Kč, záloha 1 000 Kč

Zálohová faktura na 1000 Kč splatná do 10 dnů bude rozesílána koncem května.

Doplatek ceny 2900 Kč se hradí lektorů v hotovosti na místě.


Ubytování a strava:

Plná vegetriánská penze (400Kč/den) - hradí se centru v hotovosti na místě.

Ubytování na posteli ve 2 - 4 lůžkových pokojích - 300 Kč/noc - hradí se centru v hototovsti na místě.

 


Max. počet účastníků: 24 osob. Tento počet zajišťuje indviduální přístup každému z účastníků. ( volných míst: 18 ). 

 

Anotace:

Hledáte rovnováhu a vnitřní klid? Toužíte po radosti, síle, lásce, radosti a svobodě? Chcete prohloubit svůj pocit spokojeného života? Zajímá vás, kdo skutečně jste? Čím vším ve skutečnosti jste? 

Prvním možností jak toho dosáhnout je plné přijetí skutečnosti, že to, co jsem nedostal, už nikdy nedostanu. Sami jsme se narodili a sami zemřeme. Tak to je. A všechny snahy to zamést pod koberec dříve i později zkrachují. V okmažiku přijetí, přijde i osvobození. Druhou možností je dát si to sám. Spojit se svými výše uvedenými kvalitami a zažít na vlastní kůži pocit míru a sounáležitosti.

Retreat nabízí možnost poznat ty části své duše, které určují vaše životní pocity. Uvidět své vnitřní děti, ženy, muže, zvířata i bohy a spojit se s nimi v jednotě. Našimi pomocníky budou systemické techniky, tanec, dech, příroda, živly, všichni naši průvodci, ochránci, síly a zákonitosti k tomu určené.

Společně vstoupíme na kontinenty naší duše a spojíme se s jejich esenciálními kvalitami. Zvědomení, integrace a vzájemné propojení těchto kvalit je nejen jedinečnou příležitostí k poznání sama sebe, ale také k osobnímu růstu, k prožívání smysluplného a spokojeného života a k návratu do jednoty.

Práce ve skupině se společným zájmem a cílem, která se vzájemně podporuje a motivuje, rozvíjí vnitřní sílu a vytváří bezpečný prostor potřebný pro úspěšný průběh procesů a udržitelnost dosažených změn.

 

Poznáte o sily a zákonitosti, které působí v duši člověka. Porozumíte hlubším příčinám nesnází a získáte příležitost obnovit porušenou rovnováhu a dosáhnout rozšíření vědomého sebepoznání.

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem."

                                                                                                                                    C. G. Jung

 


 

Obsah akce:

Smyslem života je růst. Prohlubování našeho vědomí. A te´d jsme tady, na Zemi. Sestoupili jsme do materie a to, co je naším hlavním motorem a požehnáním je paradoxně to, co nám všem, ať už vědomě nebo podvědomě nejvíc chybí, a co všichni hledáme - vědomí božské jednoty, Vědomí splývání s všezahrnujícím kosmickým vědomím. Bytí v Lásce. 

Hledáme tento stav a přitom nevíme, co to je ani jaký je. Pouze to tušíme. Matně si vzpomínáme. A občas se nám podaří tuto esenci na krátký okamžik zažít nebo se k ní alespoň přiblížit.

Hledáme To všude. Myslíme si, že bychom to mohli získat od svých rodičů, partnerů dětí, učitelů či duchovních vůdců… Hledáme to v nejrůznějších věcech, zážitcích, projektech, skupinách ... Není však na světě žádného člověka a žádné věci, která by nám To mohla dát. Nikdy to nedostaneme, můžeme si to dát jedině sami. A když se to stane, je to Milost.

Jedna z možností jak využít čas, kterýme máme, je postupné vzájemné usmiřování a přijímání jednotlivých aspektů naší duše, propojování polarit a spojování se s jejich esenciálními kvalitami – tj. integrace polarit. Královská cesta, pro všechny, kteří už jsou příliš chytří, aby se na ně mohla vztahovat slova o blahoslavených chudých duchem. Je to cesta skrze reaktivní vrstvy duše a mentální koncepty utvořené na základě dlouhé řady vážných životních potíží. A vede k jádru duše, kde se skrývají její poklady – věčné a nezničitelné – esenciální  kvality, které zde na Zemi rozvíjíme a prohlubujeme a tím obohacujeme nejen sebe,a le především celé stvoření.  

 

V rámci programu se střídají krátké teoretické vstupy, praktické systemické techniky, tanec a pobyt v přírodě. 

1 část: Vnitřní dítě - esence - schopnost přijímat a dávat lásku. Prožitek dětské radosti a bezstarostnosti.

2. část: Vnitřní žena - esence - schopnost utvářet harmonické vztahy sama se sebou, s druhými lidmi, s přírodu a s celým světem (vztahy).

3. část: Vnitřní muž - esence -  proharmonické, tvořivé konání 

4. část: Vnitřní zvíře - esence - vášeň a svoboda

5. část: Vnitřní bůh - schopnost prožívat transcendenci - vědomí jednoty.

 

Uvedené esence se budou v rámci retreatu vzájemně prolínat a doplňovat podle toho, s jakými záměry účastníci přijdou. Pracovat budemems tím, co je aktuálně na povrchu tj. to co ve svém současném životě vnímáte jako potíž nebo osobní cíl. Ať už v rovině fyzické emocionální nebo mentální. Reaktivní vrstvy jsou ukazatelem na naší cestě.Postupně se budeme dostávat stále hlouběji z úrovní reaktivních k úrovním esenciálním.

Bytí v jednotě, znamená být se vším zajedno. Teprve polarita odděluje jedno od druhého. A symbolem jednoty je Ráj, v němž člověk původně byl, než došlo k jeho oddělení od Zdroje.

Díky práci a podpoře v uzavřené skupině stejně zaměřených lidí, zažijete podporu, hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti a získáte možnost hlubší integrace dosažených změn v životě. 

"Láska a spokojenost se šíří tak, že si každý ošetří to své a stane se laskavým ke svému okolí."

 


 

Smysl a cíl

Smyslem života je osobní růst. Prohlubování esenciálních hodnot, jako je moudrost, úcta, vděčnost, pokora, a kvalit, jako je vnitřní klid, radost, láska, síla, schopnost se vztahovat a svoboda. Jsme vzdělávající se duchovní bytosti oděné do těla, pocitů a mysli toho času na planetě Zemi. Uprostřed zázraku, kouzla neskutečných rozměrů a nedozírných kvalit. Nezbývá než přijmout fakt života se vším, co k němu patří, a děkovat za příležitost být toho účasten.

 • poznávat a přijímat části sebe sama – aspekty působící v naší duši, tzv. podosobnosti – vnitřní děti, ženy, muže, zvířata a bohy,
 • uvidět dynamiku, která se odehrává v naší duši – vnitřní zranění, to, co nám brání pohnout se dál, to, co vytěsňujeme, a tím si to přitahujeme do života, to, čeho se bojíme, disharmonické programy a přesvědčení, staré sliby, závazky, dohody,…
 • integrovat vnitřní zranění – vytěsněné, skryté nebo odštěpené části duše
 • odhalit a spojit se s esenciální podstatou naší duše – přijmout dary, se kterými jsme přišli na svět, a začít je realizovat v životě,
 • prožívt hlubokou sounáležitost všech vnitřních osob a dosáhnout jejich odhodlání nadále spolupracovat ve prospěch celku,
 • přijmout sebe takového, jaký jsem, se vším, co ke mně patří, a prožít zkušenost, že právě takový jsem hoden lásky.
 • dovolit si stát se uzdraveným a spokojeným člověkem.

Vycházíme z poznání, že lidské duši nezáleží na tom, jak ji budeme strukturovat. Přijme vždy tu strukturu, kterou si pro naše záměry zvolíme. A přijme ji okamžitě. Vždy nám vyjde vstříc a námi zvolené struktuře se plně přizpůsobí. Touží po jednotě a harmonii a využije každou příležitost, která se k dosažení stavu harmonie a jednoty nabízí. Jednota je totiž esenciální podstatou Zdroje, ze kterého vzešla, a tudíž i podstatou jí samé.

 

Instrukce pro účastníky

 • Prosíme vezměte si prostěradlo, povlečení na polštář a přikrývku. 
 • Pohodlné oblečení umožňující volný pohyb a ležení na zemi.
 • Cokoliv, co vám pomůže cítit se příjemně při novém příchodu. (deky, měkké oblečení, polštář atp.)
 • Cokoliv, co je pro vás něčím významné.
 • Poznámkový blok a něco na psaní. Jestli chcete/potřebujete, tak si vezměte cokoliv, co používáte pro udržení optimální hladiny cukru v krvi, aby vám bylo dobře.
 • Prosím, nepoužívejte během tohoto semináře parfém.
 • Parkoviště je v areálu centra.

Komu je retreat určen

Všem lidem starším 18 let, kteří mají zájem lépe poznat, pochopit a přijmout sami sebe. Je koncipován tak, aby si každý absolvent osvojil hlavní vědomosti a dovednosti, jak nahlížet, přijímat a integrovat skryté části své duše, stejně jako vyšší řád působící v mezilidských vztazích a lidských životech.

... a může te být také jako řeka, jež se vlila do moře.

 

Na stékání s Vámi se těší Čeněk Rosecký a Dagmara Jarošová.

 


Rozhovor lektorů pro časopis Meduňka: Co skrývá duše  


 

O lektorech:

 
Čeněk Rosecký * 1971
Pracuji jako lektor a soukromý terapeut. V roce 2001 jsem založil vzdělávací agenturu Tvořivá škola, zaměřenou na rozvoj vzdělávání dětí a dospělých. Vystudoval jsem právo a pedagogiku na MU v Brně. Mám 6 dětí. Dvě z prvního a čtyři z druhého manželství.  

Práci na sobě se věnuji 20 let. Na kurzech, výcvicích a individuálních sezeních nabízím možnost zvědomení a integrace rodinných, rodových a historických zapletení na úrovni duše. Léčení osobních, vztahových, zdravotních, finančních nebo pracovních symptomů.

Ve své práci používám techniky Systemických konstelcí, Dearmoring, One brain, dar naciťování a čtení v poli.

Jsem autorem technik Konstelace vnitřních osob a Energetické konstelace, které propojují rodinné konstelace B. Hellingera, Individuální systemiku A. Wittemanna, Konstelace traumatu F. Rupperta a Karmické konstelace. 

Smysl života vidím v osobním růstu. V prohlubování fraktálních esenciálních hodnot, jako je moudrost, úcta, vděčnost, pokora, a kvalit, jako je vnitřní klid, radost, láska, síla, schopnost se vztahovat a svoboda. Jsme vzdělávající se duchovní bytosti toho času oděné do těla, pocitů a mysli člověka na planetě Zemi. Uprostřed zázraku, kouzla neskutečných rozměrů a nedozírných kvalit. Nezbývá než přijmout dar života se vším, co k němu patří, a děkovat za příležitost být toho účasten. Věřím, že každý člověk má zdroje, aby mohl vyřešit všechny své potíže. Každý problém má řešení. A vše, co se nám děje, je příležitostí k růstu.

 
Motto: Cheš-li můžeš, nechceš-li nemusíš.
 

Dagmara Jarošová

Jsem žena, milenka života, matka, šamanka, lektorka, soukromá hlubinná a konstelační terapeutka, čarodějka, divoška i víla zvonilka. Nejsem žádná světice. Jsem ta, která jsem. V roce 2015 jsme společně s manželem založily Centrum Velkopolský mlýn, který je zároveň naším domovem. Mám 3 děti, dva psi a jednu kočku.   

Oblasti osobního rozvoje se věnuji od svých 10- ti let,kdy jsem vnímala svoji jinakost a chtěla se jí prvně zbavit, abych zapadla do rodiny,společnosti. Po dlouhém potlačování sama sebe jsem nakonec pochopila a přijala se takovou ,jaká jsem až k dnešnímu obrazu. Nyní vnímám svobodně, cítím a raduji se z bytí takového jaký je. 

Jsem autorkou techniky Tanec vnitřních osob a vlastního kurzu Čarokreslení akvarelem.

Smysl života vidím v rodině, lásce, vztazích, mentální, emočním i tělesném propojení a osobním rozvoji. V prohlubování našeho spojení se Zemí, práci se živly, esenciálními kvalitami duše, kreativním tvořením a koupačce v řece.

 

Motto: Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79radha(a)ordejov.cz773 623 366