KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB A RODINNÉ KONSTELACE - Brno

Číslo akce: 08
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, Brno
Termín: 20. 4. 2019 10:00

Seminář se uskuteční v termínu 20. 4. 2019.

Program začíná od 9:45 prezencí, 10:00 - zahájení a končí v cca 18:00.

 

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 200 Kč, záloha 0 Kč

- 1200 Kč / 48 Eur - při postavení vlastní konstelace

- 600 Kč / 24 Eur - účast na semináři bez vlastní konstelace

Cena zahrnuje kvalitní vegetariánský oběd a základní občerstvení (čaj, káva, ovoce). Hradí se v hotovosti na místě po skončení semináře.

Po odeslání on-line přihlášky budete zařazeni do seznamu účastníků. O zařazení budete informováni e-mailem.


 

Anotace:

Přinášíme Vám seminář, s jehož pomocí můžeme nahlédnout na to, co se odehrává v naší duši. Odhaluje jednotlivé aspekty (vnitřní podobnosti), které v duši působí, jejich postoje a příběhy a umožňuje nám je pochopit, přijmout a rozpouštět jejich reaktivní vrstvy. Tak se postupně dostáváme hlouběji až k samotné esenci naší duše.

Konstelace umožňují řešit rodinné, partnerské, pracovní nebo jiné životní nesnáze. Uvidět a pochopit hlubší příčiny potíží, nalézt východisko a obnovit porušenou životní rovnováhu. Výsledkem je hluboký pocit naplnění, vnitřního klidu a spokojenosti.

Na semináři je možné postavit si konstelci vnitřních osob, rodinnou, pracovní, finanční nebo zdravotní konstelaci.

„Životem můžete plynout jako řeka. A můžete být také jako řeka, jež se vlila do moře.“

Obsah akce:

Konstelace vnitřních osob působí na mnoha úrovních.

Umožňují nám:

– poznávat a přijímat části sebe sama – aspekty působící v naší duši, tzv. podosobnosti – vnitřní děti, ženy, muže, zvířata a bohy,
– uvidět dynamiku, která se odehrává v naší duši – vnitřní konflikty, to, co nám brání pohnout se dál, to, co vytěsňujeme, a tím si to přitahujeme do života, to, čeho se bojíme, disharmonické programy a přesvědčení, staré sliby, závazky, dohody,…
– harmonizovat vnitřní konflikty – splynutí vnitřních polarit v jedno
– integrovat vytěsněné, skryté nebo odštěpené (traumatizované) části duše
– odhalit a spojit se s esenciální podstatou naší duše – přijmout dary, se kterými jsme přišli na svět, a začít je realizovat v životě,
– porozumět svému chování, svým myšlenkám a svým pocitům – učit se nehodnotit a nesoudit,
– prožívat hlubokou sounáležitost všech vnitřních osob a dosáhnout jejich odhodlání nadále spolupracovat ve prospěch celku,
– přijmout sebe takového, jaký jsem, se vším, co ke mně patří, a prožít zkušenost, že právě takový jsem hoden lásky

Je to příležitost spoluvytvářet jednotu. Rozpouštět polarity a prožívat jednotlivé úrovně vědomí v rámci své vlastní duše. Tedy přímo v místě stvořeném k tomuto účelu. Dochází tak k uvolnění, větší psychické pohodě, harmonizaci vztahů a ke zcela novému druhu porozumění, které vede k laskavějšímu vnímání sama sebe, lidí a světa. Faktickým projevem v životě je skutečnost, že klient, který dosud reagoval podmíněně – útokem, útěkem, zamrznutím – reaguje překvapivě jinak, přiměřeně dané situaci. Tato nová reakce přitom není výsledkem práce mysli, ale automatickou první reakcí duše bez přemýšlení. Pracovat můžeme se záměrem zvědomit existenci a působení vnitřních osob, které se projevují v našem praktickém životě, a umožnit dosažení stavu jejich vzájemné spolupráce, nebo se záměrem odhalení mocných osobností, které působí skryté v našem podvědomí. Záměrem může být samozřejmě také zpracování vztahových, psychických, zdravotních, pracovních, finančních problémů a dalších symptomů vždy z pohledu více částí duše. Čistým záměrem je rovněž podívat se na to, co se mám v této fázi svého života naučit. Jednoduše řečeno, konstelace vnitřních osob nám umožňují hlubší sebepoznání, prohlubování vědomí vnitřní sounáležitosti a celistvosti v souladu s nejvyšším blahem všech zúčastněných.

Rodinné konstelace a pohyby duše přinášejí jak základní informace o zákonitostech a silách, které na nás působí, tak praktické řešení konkrétních potíží. Cílem je poskytnout všem zájemcům možnost změny nevědomých vzorců a tím řešení jejich osobních a vztahových problémů. Poznáte, co, proč a jak udělat, aby se váš život a životy vašich blízkých mohly změnit k lepšímu. Zažijete hluboké vědomí vzájemné sounáležitosti všech lidí a vlastní jedinečnosti.

Seminář proběhne v bezpečném prostředí centra Ordějov, které významě podporuje průběh změn a ukotvení nově nabytého stavu...   

 

"Radost a láska se šíří tak, že si každý ošetří to své, dá úctu svému okolí a staneme se laskavými."

 


 

Rozhovor s Čeňkem v magazínu MAITREA

 


 

Článek o metodě rodinných konstelací 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký
 
Věnuji se osobnímu rozvoji dospělých a vzdělávání učitelů. S lidmi pracuji 15 let. Z vlastní zkušenosti vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik času a práce je zapotřebí k jejich rozpuštění. Nabízím pouze své osobní zkušenosti - poznání hlavních zdrojů životní síly a cest k nim.
 
Vystudoval jsem PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě a v roce 2001 založil akreditovanou vzdělávací instituci Tvořivá škola, která od roku 1995 pořádá kurzy pro učitele po celé ČR. Časem jsem poznal, že učitelé, stejně jako každý člověk, potřebují ke spokojenosti kromě rozvoje logického myšlení také rozvoj osobnostní - živontí sílu, nadhled, sebeúctu a poznání, kdo a proč vlastně jsou. Prošel jsem výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák) a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 6 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím.

Pracuji jako lektor systemických konstelací, čakrového dýchání, sitter, rodinný poradce a systemický kouč. Mám 5 dětí. S mojí paní žijeme a pracujem v MC Ordějov, které jsme založili v Bílých Karpatech.

Nabízím možnost uvidět a pochopit skryté zákonitosti, které určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé sily, které řídí naše životy a brání nám v dalším rozvoji. Poznání systemického řádu (moudrost), jeho přijetí (pokoru) a vděčnost za něj považuji za základní předpoklady spokojeného a smysluplného života.
Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738