Dopolední konstelace - Uh. Hradiště

Číslo akce: 16
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Centrum Babočka, Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 1232
Termín: 24. 11. 2019 9:00

Seminář proběhne v neděli 24. 11. 2019 od 9:00 do 14:00 hod. 

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 200 Kč, záloha 0 Kč

Cena za seminář 500,- / 1200,- při postavení vlastní konstelace. Hradí se na místě po skončení semináře.

Anotace:

Seminář je zaměřený na práci novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, systemických konstelací B. Hellingera, konstelací traumatu a příběhů duše (karmických konstelací).

Záměrem konstelace může být rovněž transformace vztahových, psychických, zdravotích, pracovních, finančních a dalších problémů vždy ale z pohledu více částí duše. Jedna konstelace vnitřních osob tak může vydat za 3-4 klasické konstelace a výrazně posílit udržitelnost nově dosaženého stavu psýché.

Navíc technika přináší setkání s duší - odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních podosobností, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme. Odhalení jejich vztahů, vůle, zapletení i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Ale také jejich příběhů, které si přinášejí z minulosti. Cesta, která směřuje od strachu, vnitřní roztříštěnosti a boje jednotlivých podosobností o moc k prožitku vzájemnosti, hluboké sounáležitosti a odhalení jejich původních životních hodnot a schopností.

Poznáním a zvědoměním postojů vnitřních osob se automaticky mění vnitřní nastavení člověka a tím také jeho existenční pocity, emoční reakce a vztahy s druhými lidmi. Je to šance začít žít nový život v sounáležitosti, spokojenosti a rovnováze.

Obsah akce:

Pokud delší čas navštěvujete semináře RK nebo jiné akce osobního rozvoje, je velmi pravděpodobné, že v některých oblastech vašeho života došlo k zásadnímu posunu. Získali jste větší životní sílu, došlo k urovnání vztahů s druhými lidmi, začalo se vám více dařit v práci. Mohlo dojít také k posunu ve vztahu ke světu, k lidem, i k sobě samému. Možná jste si ale také všimli, že základní životní pocity a bezprostřední reakce (např. při kritice okolí nebo v konfliktních situacích) zůstaly mnohdy bez větší změny.

Konstelace vnitřních osob jsou poutavou cestou, která umožňuje zvědomění jednotlivých vnitřních osob (vnitřních dětí, vnitřních žen, mužů, zvířat a bohů), odhalení jejich vztahů, vůle i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Cesta, která směřuje od strachu, roztříštěnosti a boje o moc k poznání, vzájemnosti a hluboké sounáležitosti vnitřních osob a jejich hlubokých životních hodnot.

Výsledkem práce touto technikou je zcela nový životní pocit.  Naše psýché přestává na život reagovat z obranné pozice a automaticky využívá kvalit podosobností, které jsou pro danou situaci nejlépe vybaveny. Naše reakce se stávají vědomějšími. Nesměřují k ochraně před emocemi spojenými se starými zraněními, ale k vytváření harmonického vztahu se světem, s lidmi a sama se sebou.

Seminář je zaměřený na stavění individuálních konstelací vnitřních osob - obrazů psýché jednotlivých účastníků, jejich zvědomění a harmonizace. Touto technikou je zároveň možné podívat se na všechny druhy symptomů, které nás provázejí, jejich pochopení a integrace. Metoda syntézou teorie zdrojů a systemických konstelací B. Hellingera. Objevili jsme ji v rámci výcviků systemických konstelací, které pořádáme Centru Ordějov. Děkujeme všem odvážným duším, kteří se na jejím objevu spolupodíleli.

 


 

Vztah mezi konstelacemi vnitřních osob a rodinnými konstelacemi

Klasické rodinné konstelace nám umožňují odhalit a zpracovat vazby, síly a rodová zapletení, která na nás působí. Mají ale pouze velmi omezenou moc trvale změnit naše vnitřní nastavení - životem vymodelovanou strukturu naší duše, kterou nazýváme charakter.

Je to tím, že vše, co na nás v životě působilo -od záměru duše a karmických vlivů, přes rodové vazby až po celoživotní osobní zkušenosti početím počínaje, - zformovalo naše psýché do současného stavu. Už je "vymalováno". Rodinné konstelace sice umožňují zvědomit, přijmout a tím eliminovat vliv toho, co na nás působilo a dotlačilo nás až sem, ale nemají moc vrátit nastavení naší duše zpět, ani nějak zásadně změnit životem vytvořenou strukturu duše, všechny její části a jejich reaktivní vrstvy. Pracují obvykle pouze s jednou částí duše a ta se po svém návratu "do kolektivu" vnitřních osob velmi rychle vrací k původnímu nastavení. Stačí, aby Vás někdo opět zranil.

Naše duše se stále mění a vyvíjí podle toho, jaké životní zkušenosti prožíváme. Je to živý, supercitlivý a superinteligentní systém, který reaguje na vše, co na něj působí, a co se děje kolem. Přizpůsobuje se, vytváří strukturu a formuje sama sebe se záměrem ochránit vlastní esenci, přežít a vyhnout se bolestivým a traumatickým událostem.

Rodinné konstelace pracují obvykle s jednou, maximálně (např. u konstelací traumatu) se čtyřmi částmi duše. V konstelaci se obvykle podaří tyto části ošetřit a přivést hlouběji ke své esenci. Pokud je ale jedna nebo několik ošetřených částí vráceno zpět do nevědomé "džungle" duše, je dosažená změna vlivem působení zbývajících nezměněných mocných částí dlouhodobě neudržitelná. Setrvačné působení zbývajících částí duše nastolí opět původní nebo maximálně částečně modifikovaný stav.

Konstelace sice odstraní tlak na nás působící, ale z místa, kam nás tento tlak v životě dostal, nás neposunou nebo pouze částečně, a to za cenu obrovského množství práce na sobě.

Rodinné konstelace a pohyby duše považuji za úžasnou příležitost zastavit působení kolektivního svědomí, odstranit rodová zapletení a někdy i karmické vlivy na nás. Jsou možností přijmout svůj život, své rodiče a vše, co se nám přihodilo, jako svoji realitu a tím získat životní sílu. Ale zásadně a trvale změnit životem dané vnitřní nastavení duše nemohou. K tomu je zapotřebí znát obecnou strukturu duše a mít k dispozici techniku, která s duší a jejími skrytými částmi dokáže citlivě a přitom efektivně pracovat.

Cílem práce s vnitřními osobami je zvědomění vnitřních osob, jejich místa v systému duše a znovuobjevení jejich sounáležitosti s ostatními částmi a jejich esenciálního postoje, tj.kvality jednoznačnosti, síly a lásky. Esence každé vnitřní osoby říká „ano“ sobě, lidem, světu a životu, a to zcela jedinečným, nezatíženým a naplňujícím postojem, aniž by přišla o všechny poznatky a zkušenosti z let utrpení. Výsledkem je harmonická symbióza velkých životních hodnot a jejich samozřejmá realizace v životě. A právě tam směřujeme.

 


 

Více informací o Konstelacích vnitřních osob naleznete zde

 


 

ZPĚTNÉ VAZBY NA KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB

Seminář patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Pro mě to byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory,  pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí. S podosobnostmi se hodlám potkávat dnes a denně, prozkoumávám, kdo to ve mně vlastně "bydlí" a s kým mám tu čest. A snad už mě to jen tak nepustí. Je to obrovské dobrodružství. Dočítám knihu Inteligence duše a už mám připravenou Architekturu.

Vím, že to nebude lehká práce, a vím, že všechny mé bytosti jen tak po večeři nenastoupí do řady a nepodají hlášení. Ale to nevadí, já se k nim doufám nějak dostanu, aspoň snad k některým. Tak se měj fajn a moc díky za vše!

Ivana


 

Som unesená tým, ako tie podosobnosti fungujú, aké je to uchopiteľné - teda aspon pre mňa. Som strašne vďačná, že mám možnosť nahliadnuť do niečoho takého a takýmto spôsobom rozširovať svoje vedomie a prechádzať životnými skúsenosťami.  Držte sa, majte sa, vidíme sa. Eva

 


Pro mě to by neobyčejný víkend - výborné vedení, skvělá "sešlost" lidí, takové to pohlazení na duši i na srdci, i když v některé konstelaci v dost drsném provedení. :-) Moc se mi to líbilo, odvezla jsem si spoustu silných zážitků, které budou dlouho doznívat.

Ještě jednou díky!

 


Ahoj Čendo, ještě jednou děkuji, myslím, že konstelace vnitřních osob u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav. Samozřejmě už jsem maličko ujela, ale žádné tak jak předtím to není. Už se blíží vánoce tak věřím, že to bude v klidné atmosféře. Budu zklidňovat své vnitřní osoby a přeji Tobě i celé Tvé rodině krásné a požehnané Vánoce.  Jarka

 


Konstelaci vnitřních osob jsem si postavil už 2x. Mohu říci, že nic z mé dosavadní práce na sobě (rodinné konstelace x krát, kineziologie x krát, ceremonie x krát, holotrop x krát...) neučinilo tak zásadní a hlavně trvalou změnu v mém emočním prožívání světa, lidí a sama sebe. Chápu, že by se to asi nestalo, kdybych to vše před tím neabsolvoval, ale nyní koneně vnímám a žiju mír v duši, jsem ve svém středu, vidím sebe své potřeby. A mohu si být věrný a neubližovat si. A vidím lidi kolem sebe, jejich bolest i jejich radost a mohu je milovat takové, jací jsou. A zústat nebo odejít. Cítím se svobodný. Petr

 


 

Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, to co jsi říkal o setrvačném jednání a i to ostatní. Hned v pondělí se mi stalo, že jsem uletěla a reagovala jsem zase stejně jako dříve - dětsky. Vztekem a sebelítostí, ale bylo to jiné, ne tak hluboké, jakoby člověk měl nějakou peřinku, ze které se odrazí, protože jsem se dříve dala dohromady a poznala, že reaguju dětsky (moje vnitřní dítě a i vnitřní zvíře asi), a to v řádu asi půlhodiny a pak jsem se rozhodla tuto situaci řešit jako dospělá.

To dříve, než jsem vůbec začala s prací na sobě, to bych zůstala v tomto postoji nadobro. A ještě před konstelacemi, bych na to přišla za rozhodně o hodně delší dobu a už vůbec bych si to tak jasně neuvědomila. Je to rozdíl. Cítím se jakoby silnější a kompaktnější.

Také jsem se dokázala v pravou chvíli v práci ozvat (asi můj vnitřní muž), a tu svoji autoritu ve slušnosti prosadit, což se mě v poslední době také nějak nedařilo. Pro mě je to opravdu jiné. Měla jsem v konstelaci tu rozpolcenost, ty dva tábory a zraněné dítě a zvíře, jestli si vzpomínáš.

Jinak fyzicky jsem se cítila od neděle hodně unavená, bolel mě doslova každý por na těle, až dnes se to trochu lepší, zároveň jsem ale měla jakoby zostřené vnímání sebe uvnitř, a byla jsem trochu jak v rauši, což bylo zas takové příjemné. Večer v klidu a soustředění dovnitř se mi moje vnitřní zvíře ukázalo - jako zranitelné a hebké ve dvou podobách - králíka a kočky. Prožila jsem jeho velikou bezbrannost, zranitelnost, jemnost a také tu bolest ze zranění, které se dá utěšit pohlazením, které oni milují.

Jinak velice moc děkuji, přeji krásné dny a ať se vše daří a zdravím tebe a celou rodinu. 


 

 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký, *1971

Čeněk je zakladatel a ředitel firmy Tvořivá škola ( www.tvorivaskola.cz ) a meditačního Centra Ordějov ( www.ordejov.cz ). Čeněk přednáší, lektoruje, působí jako terapeut, systemický kouč, vede výcviky systemických konstelací a konstelací vnitřních osob. Je expertem v oblasti systemických konstelací, které působí ve všech oblastech života. Je autorem programu Konstelace vnitřních osob, který je syntézou systemických konstelací B. Hellingera a Individuální systemiky A. Wittemanna.

Čeňkova organizace Tvořivá škola je jednou z nejúspěšnějších firem v oblasti vzdělávání učitelů a proškolila neuvěřitelných 40000 učitelů. Úspěšně zrealizovala čtyři celostátní projekty ESF zaměřené na rozvoj výuky dětí na ZŠ v souladu s jejich přirozenými potřebami a na osobností růst učitelů. Jeho prezenčními kurzy Systemické pedagogiky prošlo více než 2000 učitelů. Podařilo se mu zvednou vlnu zájmu o systemickou pedagogiku, která významně přispívá k rozvoji sebeúcty učitelů a ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

V současnosti se Čeněk společně s jeho ženou Radhou věnují práci v Meditačním centru Ordějov v Bílých Karpatech, kde vedou kurzy, výcviky a individuální sezení zaměřené na sebepoznání, osobní růst  a rozvoj vědomí. Mají spolu 4 děti.

Vystudoval PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě. Prošel výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák) a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 7 let se intenzivně věnuje skupinovým a individuálním terapiím.
 
Čeněk Nabízí možnost uvidět a pochopit, co skrývá lidská duše, jaké síly a zákonitosti na nás působí a jak určují naše životní pocity, potřeby, nároky a čemu nás učí. Umožňuje rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji. Vděčnost, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úctu) považuje za základní předpoklady spokojeného a smysluplného života.
 

Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


 

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738